Voda pro přírodu: pítka, jezírka zahradní, koupací i ve vaně

10. 4. 2020

Voda zpříjemní každou zahradu. A především prospívá životu v nejbližším okolí. Zvlhčuje vzduch, zpestřuje skladbu rostlin a výskyt živočichů.

V dnešní krajině se nachází málo přirozených stanovišť, kde mohou živočichové vázaní na vodu najít vhodné podmínky. Dobře postavené zahradní jezírko dokáže poskytnout vzácně přirozené podmínky například obojživelníkům, kteří se pak stanou jedněmi z nejužitečnějších obyvatel zahrady.

Žáby, mloci, čolci, plži, hmyz, ptáci, netopýři, ježci, včely…

Žáby loví nejrůznější hmyz (mouchy, komáry, červi), slimáky či jiné druhy plžů. Kladou vajíčka do vody, z nich se vylíhnou stovky pulců, kteří se živí řasami. Vhodné podmínky pro rozmnožování zde mohou najít také mloci a čolci. Aniž bychom museli cokoliv dělat, jezírko také velmi brzo osídlí různé druhy hmyzu a vodních plžů. Další užiteční živočichové – ptáci, netopýři, ježci a například včely využívají vodu na zahradě k napájení.

Skokan skřehotavý, jeden z obyvatelů jezírka

Skokan skřehotavý, vítaný obyvatel zahradního jezírka

Abychom všem těmto živočichům usnadnili přístup do jezírka, vytvoříme aspoň na části pozvolně klesající přístupové místo vysypané oblázky, nebo uděláme aspoň přístupovou rampu například z prkna nebo plochého kamene.

Velmi obezřetní bychom měli být, pokud chceme chovat ryby. Ryby způsobují velké organické znečištění vody, proto bývají nádrže s rybami často doplněny o nejrůznější filtrace (UV lampy, ozonizátory), které příliš nezapadají do filozofie přírodních zahrad jakožto přirozeně fungujícího systému. Některé druhy také mohou likvidovat ty užitečné živočichy, které přispívají k dobré kondici zahradních rostlin. Jezírko s několika málo rybami a bez přídavné filtrace vyžaduje plochu nejméně 30 m², hloubku aspoň jeden metr.

Vodu lze do zahrady zakomponovat v mnoha podobách. Jako jezírko, bažinku, potůček, fontánu, koupací jezírko…

Zahradní jezírko, tůňka, mokřad

Relativně nejsnazší na realizaci bývá zahradní jezírko. Jeho funkčnost i přirozený vzhled podpoří vhodné umístění. Jezírko situujeme do nejnižší části pozemku a spíše na slunné místo. Ve stinnějších podmínkách špatně rostou některé vodní rostliny (například lekníny).

Jezírko s kyprejem vrbicí, lekníny a orobincem

Malé jezírko s kyprejem vrbicí, lekníny a orobincem

Menším a mělčím tůňkám však hrozí přehřívání. Zabráníme mu výsadbou příbřežních a plovoucích rostlin, která vytvoří tůňce polostinné podmínky.

Pokud by mělo být jezírko v úplném stínu, pak raději založíme malý zahradní mokřad se stínomilnými bahenními rostlinami.

  • Místo pro jezírko také chráníme před větrem a neumísťujeme je pod stromy. Spadené listí zvyšuje znečištění organickou hmotou, což narušuje biologickou rovnováhu.
Kosatce na břehu jezírka

Kosatce na břehu jezírka

Plast, nebo fólie?

Při zakládání jezírka máme několik možností. Nejjednodušším, ale poněkud omezujícím je pořízení plastového prefabrikátu, který jen zakopeme do země.

Elegantnější metodou je použití jezírkové fólie. S ní můžeme tvořit jezírko přesně podle svých představ. Na trhu je několik druhů plastových fólií, v přírodních jezírcích použijeme raději fólii na bázi kaučuku (označení EPDM), která je sice dražší, zato odolnější a s menším dopadem na životní prostředí než například nejpoužívanější PVC fólie. EPDM fólie se dá sehnat snadno ve specializovaných prodejnách nebo přes internet.

Při budování jezírka se snažíme, aby bylo co nejčlenitější: s různými hloubkovými úrovněmi pro výsadbu rozličných druhů vodních a pobřežních rostlin. V každém větším zahradnictví mají i sekci vodních a bahenních rostlin a jistě nám pomohou s výběrem.

Koupací jezírko: pohled na regenerační zónu

Regenerační zóna koupacího jezírka

Koupací jezírko

Jedná se o poměrně velkou nádrž – s minimální plochou 80 m² (optimálně okolo 150 m²) a hloubkou až 2,5 metru. Základním principem je samočisticí schopnost jezírka. Ta je dána jak velkým objemem vody, tak vyváženým množstvím rostlin a živočichů.

Ve vodě žije ohromné množství mikroorganismů s čistící schopností. Proto je kromě objemu důležité, aby část plochy zaujímala mělká tzv. regenerační zóna se štěrkem, kde jsou nasázeny různé druhy vodních rostlin, které jednak dotvářejí přirozený vzhled a také společně s mikroorganismy ve štěrku pomáhají vodu čistit.

Koupací jezírko u domu

Koupací jezírko u domu

Oproti klasickým modrým bazénům má koupací jezírko několik zřejmých výhod:

  1. Nemusí se do něj přidávat žádná chemie,
  2. v zimě na jezírku můžeme i bruslit,
  3. je přínosem nejen pro nás, ale i pro živočichy ze zahrady a blízkého okolí,
  4. zahradu zkrášluje celý rok.

Jezírka v nádobách

I na těch nejmenších zahrádkách, dokonce i na balkoně, můžeme mít malé jezírko. Poslouží nám libovolná nádoba z materiálu, který udrží vodu – zinková vana, dřevěný sud, káď, keramické nádoby.

Jezírko v kádi s prustkou bahenní a leknínem

Jezírko v kádi s prustkou bahenní a leknínem

Nevýhodou je, že nádržky malých rozměrů jsou náchylné na přehřívání, z toho důvodu je raději umístíme do polostínu a pravidelně doplňujeme odpařenou vodu. Při malém objemu vody nemůžeme docílit správné biologické rovnováhy, proto jsou malé nádrže náchylné k zarůstání řasami, které musíme pravidelně odstraňovat. I přes tyto potíže, mají vodní jezírka v nádobách v přírodní zahradě své místo. Můžeme v nich pěstovat například rostliny, jako je prustka obecná, šmel okoličnatý, touleň srdčitá (Houttuynia cordata) či babelka řezanovitá (Pistia stratiotes).

Pítko pro ptáky!

Podobným vodním prvkem, který by v žádné přírodní zahradě neměl chybět, je pítko pro ptáky. Umístíme jej na přehledném otevřeném místě, nádoba by neměla být hlubší než 4 cm a stěny by neměly být kolmé.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

14. 4. 2024

Jak upravit řezem broskvoň po jarní výsadbě

Nově zakoupenou broskvoň vysazujeme co nejdříve. Při výsadbě provedeme srovnávací řez koruny, aby nadzemní část rostliny odpovídala kořenové části.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x