Zahrádkářský zákon postupuje v legislativním procesu, běží i petice za jeho přijetí

6. 2. 2020

Mezi lety 2009 a 2019 bylo v Česku zrušeno na dva tisíce zahrádkářských kolonií. Český zahrádkářský svaz se snaží tento trend zastavit a posílit právní ochranu osad, aby dál plnily svou významnou funkci.

Předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík usiluje několik let o to, aby v českém právním řádu bylo definováno postavení a veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti.

Sněmovna na konci ledna 2020 pustila do druhého čtení nově připravený návrh zahrádkářského zákona. V průběhu let jde o čtvrtý pokus prosadit právní ochranu zahrádkářských osad.

Chystaný zákon mj. deklaruje, že zahrádkářství je prospěšná činnost, která se výrazně podílí na rozvíjení společensky významných hodnot v oblasti životního prostředí a krajinného rázu a zvyšuje zájem veřejnosti o ekologii.

Intenzivním vyjednáváním Českého zahrádkářského svazu se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran.

Zákon čeká ještě posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů.

Stanislav Kozlík s kolegyněmi Janou Lapáčkovou a Martou Pawlicovou z Českého zahrádkářského svazu na semináři k legislativě zahrádkářského zákona

Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl 4. února 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík přítomné seznámil se stanovisky svazu k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a připomněl důvody, proč je legislativní ukotvení činnosti zahrádkářských osad potřebné.

Zástupce ministerstva spravedlnosti vyjádřil snahu odstranit legislativní nedostatky, které zazněly během prvního čtení návrhu zákona. Předseda podvýboru zemědělského výboru pro spolky poslanec Ing. Pavel Kováčik opakovaně podpořil snahu o přijetí zahrádkářského zákona, stejně tak i JUDr. Jindřich Urfus, zástupce ministerstva zemědělství, které se na konceptu vlastního znění zákona v určité míře podílelo.

Všichni diskutující se v podstatě shodli, že rostoucí zájem o zahrádkaření jde ruku v ruce s vyšším ekologickým povědomím obyvatelstva. Stejně tak bylo nahlíženo na užitečnost legislativního vymezení definic zahrádkářské činnosti – jako na oporu této činnosti.

Petice za přijetí zahrádkářského zákona

chci podpořit petici

Prosazení zahrádkářského zákona mohou nyní podpořit i jednotliví občané a to svým podpisem pod petici. Více informací na webu Českého zahrádkářského svazu.

Komentáře nejsou povoleny.

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

21. 4. 2024

Jak zavlažovat rostliny, a neplýtvat přitom vodou

Přírodní srážky a spodní voda nestačí pro zásobování vodou náročných zahradních rostlin. Nedostatek vody vede u rostlin k jejich vadnutí a tím omezení růstu, kvetení i výnosu. Spotřeba roční dodatečné závlahy při normálním průběhu vegetace se odhaduje na 300 až 500 l vody na m².

zobrazit další rady a tipy