Mykorhiza aneb i rostliny potřebují potravinové doplňky 

26. 8. 2019

Záplavu květů nebo úrodu plodů mohou pěstiteli zajistit přirozené vazby rostlin a půdních mikroorganismů. Odehrává se tak i odvěký proces mykorhizní symbió­zy. 

Mykorhiza je propojení houby s rostli­nou. Všichni dobře zná­me a těšíme se na mykorhizu, která za­jišťuje růst hub v lese (ektomykorhiza). Vzájemnou symbiózou mezi stromem a houbou můžeme očekávat růst hřibů, lanýžů, smržů a řady dalších hub.

Druhů mykorhizy je celá řada

Typ, který se označuje jako arbuskulární mykorhiza, je zajímavý tím, že:

 • Houba pomáhá rostlině kolonizovat větší půdní prostor,
 • Větší kořenový systém lépe získává vodu.
 • Houba zpřístupňuje rostlině živiny – například fosfor, dusík.
 • Rostlina poskytuje houbě místo k růstu a vývoji
 • Rostlina houbu vyživuje sacharidy a dalšími látkami

Takto popsaný vztah dobře funguje například u ci­bulové zeleniny, lilkovitých rostlin, salátů. Rostliny jsou mj. schopny lépe odolávat i přemokření, zvládají o něco lépe utužení půdy i tlak hub způsobujících choroby.

Mikroskopický detail houby na kořeni

Houba na kořeni pod mikroskopem

Co musíme vědět, abychom mohli my­korhizu využít?

 • Symbióza vzniká jen ve správné kombinaci houby a rostliny.
 • Pro mykorhizní houby je obvykle nut­né zajistit pH půdy v neutrální oblasti.
 • Mykorhiza potřebuje vodu (stejně jako rostliny).
 • Mykorhizní houby se jen málo vyvíjejí v přehnojených půdách (dusíkem a fosforem).
 • Mykorhiza chce čas (nejlépe je začít od mladé sazenice).
 • Fungicidní přípravky houby likvidují (především dodávané do půdy)

Vlastní založení symbiózy mezi rostlinou a houbou probíhá jako přirozený proces v každé zahradě, jen o tom obvykle ani nevíme. Přesto k docílení lepších výsledků může umělé založení symbiózy (inokulace) být značně prospěšné u náročných druhů nebo tam, kde jsou chudé půdy, ve kterých mnoho mikrobiálního života nemáme.

Cílené založení symbiózy

Inokulace se může provádět různými postupy, ideální je přidat inokulum hub do výsevního substrátu. V takovém případě hned od prvopočátku vývoje má rostlina možnost srůstat s houbou a ta jí pomáhá celý její život. Další cestou je výsadba sazenic společně s přídavkem inokula do jamky.

Houba v substrátu

Inokulace: přídavek mykorhizních hub do výsevního substrátu. V tomto případě houba podpoří vývoj paprik odrůdy Sonar

Na trhu jsou k dispozici obohacené substráty s mykorhizními houbami pro předpěstování sazenic. Dále existují přípravky, které jsou určeny pro inokulaci půdy na záhoně v místě výsadby. V tomto případě umístíme obvykle malé množ­ství inokula hned při výsadbě na spodek jamky a kořeny, které budou prorůstat si svoje houby najdou. Jak bylo zmíněno, pamatujeme na dobrou zálivku. I když později, jakmile je mykorhiza dostatečně vyvinutá, umí rostliny s vodou hospodařit lépe, pro začátek je vlhká půda předpo­kladem, že spory houby vyklíčí a vrostou do kořenů. Přitom se nemusíme bát, jde o naprosto přirozený proces, takže nehrozí žádné riziko ani pro okolí ani pro nás, že bychom dopěstovali salát, který bude prorostlý houbami.

Inokulovaný sad

Mykorhiza má velký význam při výsadbě stromů, kde se nejlépe vracejí investova­né prostředky – jde o dlouholeté kultury. Stačí jen jednou při výsadbě inokulovat a symbióza pak funguje po dobu ži­votnosti sadu. Totéž platí pro ovocné i okrasné stromy.

Houby v substrátu prospívají zelenině

Mezi druhy hub, které se nejvíce uplat­ňují, řadíme rod Glomus – nověji Funneliformis. U něj bylo zjištěno, že navazuje symbiózu s většinou zeleninových druhů a dalších pěstovaných rostlin, včetně okrasných. Pro každou skupinu rostlin se však na trhu nabízí upravené druhové složení hub, které zajistí nejlepší výsledky. Záměna inokula pro jinou skupinu plodin je sice možná, ale efekt nemusí být tak silný. Pro zabezpečení dostatečného účinku se pracuje se směsí vícero druhů hub, pak je účinnost vždy vyšší než u samostatného druhu houby.

Sazenice rajčete

Mykorhiza prospívá například sazenicím rajčete

V podmínkách našich pokusů se osvědči­la inokulace substrátu při předpěstování sazenic zeleniny malým množstvím inokula. Důležité je jeho dobré promíse­ní v substrátu. Takto pěstované rostliny se vyvíjely rychleji, měly větší velikost, počet listů, ale také lépe odolávaly kráttkodobým výkyvům v závlaze a výživě během předpěstování.

Přípravky jsou dostupné

Na českém trhu se můžeme setkat s po­měrně širokou nabídkou mykorhizních přípravků pro:

Určitou zajímavostí je možnost injektovat inokulum již ke vzrostlým stromům.

 • plodovou zeleninu,
 • bal­konové květiny,
 • speciálně pro muškáty,
 • pro výsadbu stromů nebo vřesovcových rostlin (zde samozřejmě neplatí omeze­ní pH reakcí, jde o jiný typ mykorhizy).

Ještě na jedno bychom neměli zapome­nout při úvahách o mykorhize. Protože jde o přirozený proces, je velmi vítanou formou zajištění životního prostředí pro rostliny v ekologickém režimu pěstování, který současně snižuje závislost na prů­myslově vyráběných hnojivech a dalších syntetických látkách.

Mykorhiza, která tu fungovala dlouho před působením člověka, nám tedy ukazuje i cestu do budoucnosti.

Foto autor

Zdroj Zahrádkář 9/2019

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x