Kdy načasovat zimní řez révy na zahradě tak, aby míza slzela

5. 2. 2021

Pro zahrádkáře nastává nejvhodnější termín zimního řezu révových keřů koncem února až začátkem března. V této době nedojde k intenzivnímu slzení – vytékání mízy z řezných ran.

Ale může nastat situace, kdy lze postupovat proti zmíněnému pravidlu a mízu nechat slzet.

Míza obsahuje významné látky důležité pro růst révy po rašení. Této skutečnosti lze využít v těch zahradách, kde rašení révy ohrožují četné jarní mrazíky: Zimní řez tam změníme na jarní. Keře řežeme až na začátku dubna. Míza pak sice intenzivně slzí, ale současně tento postup vede k pozdějšímu, již bezpečnému rašení zimních oček.

Slzení révy

Slzení révy vinné

Jak řezat révu

U révy se v zásadě využívají dva způsoby řezu.

  • Vrcholové tvary upravujeme řezem na tažně.
  • Kordonové tvary řežeme na kordonové rameno s čípky nebo krátkými tažni.

Tyto způsoby řezu lze aplikovat na pěstitelské tvary s různou výškou kmínku. Lze je proto využívat stejným způsobem na nejznámějším rýnsko-hessenském vedení nebo i na pergolách.

U obou způsobů platí, že réva plodí na jednoletém dřevě. Vždy je proto třeba na keři ponechat jednoleté dřevo. Plodné dřevo může vyrůstat ze dřeva dvouletého i staršího. V minulosti byla rozšířena teorie, že jednoleté dřevo je plodné pouze tehdy, když vyrůstá z dvouletého dřeva. Tato teorie nemá fyziologické opodstatnění. Jde spíše o to, v jakých podmínkách se letorosty během vegetace vyvíjejí.

Pro iniciaci květenství je potřebné dobré oslunění letorostů. Letorosty ze starého dřeva většinou vyrůstají v nejzahuštěnější části keře. Horší oslunění proto může být oním důvodem nižší plodnosti. Při dobře provedených zelených pracích se však tento problém zcela eliminuje.

Řez na tažeň

Provádí se co nejblíže kmínku. Tažeň v blízkosti kmínku je dobře propojený s kořenovým systémem a keř má zajištěné dobré zásobování vodou a živinami. Při řezu na tažeň se proto vybere jednoleté dřevo, nejlépe postavené ve vztahu ke kmínku a všechno ostatní dřevo na keři se odstraní.

Řez na tažeń

Řez na tažeň

Umístění zásobního čípku

Umístění zásobního čípku

Na jednoletém dřevě se odstraní všechny zbytky zálistků nebo úponek. Při vyvazování se potom tažeň zkrátí na požadovanou délku, která je většinou závislá na pěstované odrůdě. Mluví se potom o:

  • krátkém tažni (2–4 očka),
  • polotažni (4–8 oček),
  • dlouhém tažni (více než 8 oček).

Jestliže je keř dostatečně vitální, nemusí se používat zásobní čípek, protože je možné tažeň nařezat z dřeva v blízkosti kmínku.

V ostatních případech se na keři řeže dvouoký zásobní čípek. Musí být vždy postavený ke kořenům blíže než tažeň. Čípek vlastně umožňuje optimalizovat pěstitelský tvar, tzn. snížit tvar a zbavit se mnoha řezných ran na vrcholu kmínku.

 

Aby bylo možné vybrat kvalitní letorosty, jako tažně pro následující rok, je vhodné tažeň ohýbat přes vrchol kmínku (obr. 4).

Ohyb tažně

Ohyb tažně přes vrchol kmínku

Letorosty v blízkosti vrcholu kmínku jsou potom velmi kvalitní. Tvar tažně je možné tvarovat na jeden delší nebo dva polotažně

Řez na dva polotažně

Řez na dva polotažně

.Řezné rány mohou být vstupním místem pro houbové patogeny, způsobující chřadnutí a odumírání révy – chorobu ESCA, proto je vhodné je u zahrádkářů ošetřit podobně jako ovocné dřeviny po řezu.

Řez na kordonové rameno a krátké plodné dřevo

Jde o způsob často využívaný zahrádkáři. Kordonové rameno je možné prodlužovat i na délku několika metrů. Réva se potom může vést podél stěn, zábradlí nebo také na pergolách. Začátek zapěstování je stejný jako u řezu na tažeň. Tažeň se však tvaruje vodorovně na délku maximálně 10–12 oček

Kordonové rameno

Kordonové rameno

Jakmile tažeň odplodí, neodstřihuje se, ale řežou se na něm čípky nebo krátké tažně, které slouží jako plodné dřevo.

Řez se potom opakuje, takže vždy nejspodnější letorost na odplozeném čípku se ponechává jako plodné dřevo na další rok.

Řez čípků na kordonu

Detail řezu čípků na kordonovém tvaru

Plodné dřevo je potřeba na kordonovém ramenu pravidelně rozmístit, aby nedocházelo k zahuštění keře. Optimální je proto, aby jednotlivé plodné čípky byly od sebe vzdálené přibližně 15–20 cm.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Dobrý den. Můžu nechat plodit i tažeň, se kterým počítám na příští rok? Děkuji.

Pokud to příliš nezvýší zatížení keře, pak ano. Z toho tažně bude pokračování kmínku?

Dobrý den. Ne. Používám Rýnsko-hesenské vedení. Tažeň a dvouoký záložní čípek. Děkuji.

„Budu řezat teprve tehdy až mi bude stačit obléci si jen košelu.“To mi sdělil jeden vinař z Klobók u Brna. Velké plochy se samozřejmě stříhají i v zimě aby se to stihlo.

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

21. 4. 2024

Jak zavlažovat rostliny, a neplýtvat přitom vodou

Přírodní srážky a spodní voda nestačí pro zásobování vodou náročných zahradních rostlin. Nedostatek vody vede u rostlin k jejich vadnutí a tím omezení růstu, kvetení i výnosu. Spotřeba roční dodatečné závlahy při normálním průběhu vegetace se odhaduje na 300 až 500 l vody na m².

zobrazit další rady a tipy
4
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x