Hýčkáme půdu pro révu živinami kompostu i mulčem z réví či listí

14. 1. 2021

Správnou pěstitelskou péčí o půdu podpoříme přirozenou odolnost révy vinné k chorobám i škůdcům. Zdravé vitální révové keře pak plodí kvalitní hrozny.

Réva vinná roste a plodí často i více než 25 let na jednom místě. Klíčem k úspěchu je proto dobrá příprava půdy před výsadbou a péče o půdu během života vinice. K ní náleží zajištění dostatku organické hmoty v půdě. Přispívá k půdní úrodnosti a příznivě ovlivňuje jak výživu révy, tak i důležitou strukturu půdy.

Vinice po zapravení kompostu do půdy

Půda vinice obohacená kompostem

Vracíme révě půjčené živiny

Zdrojem organické hmoty jsou veškeré posklizňové zbytky. V ekologickém přístupu k pěstování se dá mluvit o bezodpadové technologii:

  • Ořezané réví (jednoleté dřevo) je možné rozstříhat na menší kousky nebo podrtit a mulčovat s ním půdu pod révovými keři.
  • Stejně tak lze využít opadané listí, případně matoliny (části hroznů a třapin po vylisování).

Pozor ovšem na staré dřevo výrazně napadené houbovými patogeny (původci chřadnutí a odumírání révy, Phaeomoniella chlamydospora, tj. choroby esca) a šedé hniloby (Botrytis cinerea). Mohou být zdrojem další infekce.

Šedá hniloba na réví

Šedá hniloba na jednoletém dřevě – na réví

Kompostujeme

Posklizňové zbytky se také často kompostují a zralý kompost opět zamíří pod révové keře.
Půdní organismy využívají rostlinné zbytky jako zdroj potravy a energie. Žížaly a další půdní živočichové se tak pohybují v půdě za zdrojem potravy, a pokud jim ji poskytneme, půdu prokypří svou přirozenou aktivitou. Přitom zlepší i strukturu půdy.

  • Vyšší podíl organické hmoty v půdě zlepšuje podmínky pro zakořenění rostlin a tvorbu mohutnějšího kořenového systému, který lépe odolává stresovým situacím.

Kompostuje se tradičními metodami z rostlinných zbytků nebo vermikompostováním. Tedy jednoduchým biotechnologickým procesem, při kterém se využívají určité druhy žížal, které zpracují kompost do vynikající kvality.

Pásu půdy pod révou mulčovaný kompostem

Mulčování příkmenného pásu kompostem

Kompost místo hnoje

Používání kompostů minimalizuje používání chlévského hnoje, tím i usnadňuje pěstování révy v zahradě. Kompost zároveň obsahuje většinou dvakrát více živin ve stejném množství, než chlévský hnůj.

Při pěstování révy je možné kompost aplikovat na celou plochu plánovanou pro výsadbu révových keřů. Druhou možností je přidávat kompost přímo do vykopaných jamek při výsadbě. Kompost je možné také aplikovat do příkmenného pásu, tzn. přímo pod keře se zapravením do půdy nebo jako mulč.

Kompost pro révu

Kompost zapravíme do viničného pásu půdy

Hnojení při výsadbě

Před výsadbou révy je vhodné aplikovat kompost celoplošně na podzim nebo brzy na jaře. Je vhodné ho zarýt do hloubky 15–25 cm do sušší půdy, protože se pak dobře promíchá se zeminou a pozitivně působí na její strukturu. Zarývání do velmi vlhké půdy je méně vhodné. Počítáme s 3–5 kg kompostu na m².

Při výsadbě je možné také kompost přidávat přímo do vykopaných jamek, dodáváme 0,5–1 kg kompostu na jednu sazenici. Výhodnější je však celoplošná aplikace, která se neomezuje jen na zlepšení podmínek ve vykopané jamce.

Živiny pod keře

Velmi efektivní je aplikace kompostu do příkmenného pásu do hloubky 5–15 cm. Zde je prokázán a praxí vyzkoušen výrazně prospěšný vliv na révové keře.

V příkmenném pásu lze kompost mulčovat do šířky 50 cm a výšky 5 cm. Krátkodobě tak omezíme neproduktivní vypařování vody z půdy, dlouhodobě dodáme živiny, které se pomalu uvolňují, podpoří mohutnější a bohatší kořenový systém i obohatí půdu o půdní živočichy. Pro pěstování se ovšem nejvíce osvědčují vermikomposty.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

17. 4. 2024

Živé ploty ze stálezelených dřevin; druhy podle velikosti

Stálezelené dřeviny se hodí pro živé ploty, které mají celoročně zůstat neprůhledné. Ploty tvarované řezem navíc mohou pozemek chránit proti větru a prachu. Péče o odolné druhy dřevin je snadná.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x