Čištění kmínků a podlom u vinné révy

9. 4. 2023

Zásahy, které děláme se zelenými částmi keře révy, označujeme jako zelené práce. Na začátku vegetace k nim patří čištění kmínků a podlom.

V jarním období se stále častěji projevují jarní mrazy, které mohou poškodit zelené části keřů révy. Čištění kmínků a podlom letorostů je proto třeba provádět až v době, kdy pominou rizika jarních mrazů.

Čištění kmínků révy

Jde o činnost, kdy ručně vylamujeme zelený obrost na kmíncích. Optimální velikost vylamovaných letorostů je maximálně 10 cm. Na kmínku potom vznikne menší rána.

V nových výsadbách čistíme kmínky po vyrašení letorostů, kdy je třeba, aby rána po vylomení byla co nejmenší a nepoškodila kmínek. Letorosty se vylamují téměř po celé délce kmínku. Ten, který bude využíván v následujícím roce jako plodné dřevo, ponecháme vždy asi 10–15 cm pod vodicím drátem.

Umístění tohoto letorostu pod vodicím drátem umožní jeho dobré tvarování do podoby tažně.

Pokud bychom chtěli likvidovat plevel v příkmenném pásu, nesmíme použít systémové herbicidy ve chvíli, kdy je na kmínkách zelený obrost. Úlet herbicidu by totiž mohl poškodit celý keř.

Podlom letorostu zvýší kvalitu hroznů

Podlomem redukujeme násadu hroznů a zároveň tím zajišťujeme rovnoměrné rozmístění letorostů, aby nebyl révový keř hustý. Podstata podlomu vychází ze skutečnosti, že z jednoho zimního očka, tzv. pupenu, mohou vyrašit až tři letorosty.

Pokud bychom provedli podlom před příchodem jarních mrazů, existuje riziko, že bude letorost, který zůstal na tažni, zničený. To může vést ke snížení výnosu. Při podlomu na keři obvykle ponecháme jeden letorost ze zimního očka. Jedná se většinou o letorost s nejvyšší násadou květenství.

Podlomem také snížíme zahuštění keře. Bez podlomu dojde k zahuštění keře, čímž se zvyšuje riziko napadení houbovými chorobami. Současně se hrozny zastíní a jejich kvalita se sníží.

Keř révy bez podlomu

Keř odrůdy Sauvignon, u kterého nebyl provedený podlom

Po provedeném podlomu jsou letorosty dobře rozmístěné na tažni. Letorosty pak dobře upevníme do drátěnky. Tímto krokem keř provzdušníme, bude tak dobře osluněný. Můžeme se tak těšit na sklizeň hroznů s vysokou kvalitou.

Pokud na keři révy ponecháme všechny letorosty, výnos bude sice vysoký a sklizeň bohatá, ale kvalita hroznů nižší.

Révový keř po provedeném podlomu

Révový keř po provedeném podlomu

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

18. 4. 2024

Dubnové sečení, výsev a dosetí trávníku

Během dubna je již nutné první sečení, sekejte hodně nízko, podpoříte tím odnožování trav. Můžete začít i s přihnojováním, ale – na jaře mají traviny obrovskou růstovou sílu, ke které jim pomáhají uložené zásobní látky. Přirozené živiny vystačí zhruba do června.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x