Tvarujeme řezem švestky, slívy, pološvestky, renklódy, mirabelky

30. 4. 2021

Švestky a další ovocné druhy rozmanité skupiny slivoní zpravidla charakterizuje bujný růst a rychlý vývin. Některé odrůdy plodí na slaběji rostoucích podnožích již ve druhém až třetím roce po výsadbě.

Nejčastěji pěstovaným tvarem švestek, pološvestek, slív, renklód nebo mirabelek je čtvrtkmen nebo zákrsek s korunou pyramidální, pyramidálně dutou nebo dutou. V posledních letech především štíhlé vřeteno. Volíme spon 5,5 až 6 m mezi řadami a 3,5 až 4 m v řadách. U vřeten se používají vzdálenosti 4 až 4,5 x 2 až 2,5 m. Na svazích můžeme sázet i hustěji.

  • Při zapěstování standardních tvarů (čtvrtkmen, zákrsek) ponecháváme tři až čtyři větve v prvním patře a dvě do řady rostoucí větve v odstupu 1 až 1,2 m ve druhém patře.

V prvních letech po výsadbě u slivoní uplatňujeme podobně jako u ostatních druhů výchovný řez. Postranní výhony zkracujeme pro dosažení jejich podřízeného postavení vůči hlavnímu výhonu (terminálu). V dalších letech zkracujeme jen tehdy, jestliže se vytvořily dlouhé přírůstky (nad 0,6 m), aby se spodní pupeny nezměnily na spící anebo se z nich nevyvinuly slabé plodné trnce s krátkou životností.

Cílem udržovacího řezu plodících stromů je zabránit oslabení růstu a redukovat nadměrnou násadu. Jsou-li přírůstky za vegetaci alespoň 0,4 m dlouhé, omezíme se pouze na prosvětlení koruny a ozdravení stromu (odstraňujeme nemocné, málo plodící, vyholené nebo stárnoucí větve).

  • Mají-li stromy krátké přírůstky, vnitřní obrost zasychá, plody zdrobňují, ale stromy jsou celkově zdravé, přistoupíme k mírnému zmlazení koruny.
  • V hustých korunách při velké násadě za deštivého počasí bývají plody napadány moniliózou, u mirabelek vede nadměrná násada k nedokonalému zrání plodů.

Vzhledem k tomu, že dřevo slivoní je křehké a zejména větve rostoucí v ostrém úhlu odklonu od hlavní osy se pod tíhou úrody často vylamují, je třeba dbát na jejich správné zapěstování.

V zahradách doporučuji dávat před sklizní k větvím podpěry.

  • Pro ozdravení stromů odstraňujeme při řezu i všechny zbylé mumifikované plody na stromech.
  • Životnost sadu slivoní je 18 až 25 let podle použité podnože a hustoty výsadby.

Tvarování a řez vřeten na slaběji rostoucí podnoži

Širšímu uplatnění štíhlého vřetene – moderního tvaru odrůd slivoní, jako jsou St. Julien A, Wangenheimova, Pixy – nahrávají vlastnosti nových odrůd: plodnost a tolerance k virové šarce. Rovněž slabší růst používaných podnoží příznivě ovlivňuje úrodu, kterou je strom schopen poskytnout.

  • Přednostně používáme jednoletý výsadbový materiál (očkovance) s předčasným obrostem.
  • Dvouleté stromky bývají často přerostlé, hůře se ujímají a především je nutno korunu se silnými, většinou vzpřímenými postranními výhony přebudovat.

Stejně jako u jiných druhů ovoce vycházíme z předpokladu, že nosnou částí stromu je centrální (střední) osa neboli terminál, z něhož obrůstají slabší postranní větve, které se řezem cyklicky obměňují.

Na rozdíl od jádrovin žádný druh peckoviny není schopen obrůstat z krátké patky, proto dbáme na to, aby ponechávané čípky měly živé pupeny nebo krátký obrost. Stejně tak je obtížné obrůstání ze spících pupenů, odřízneme-li tlustší větev na kmeni.

Oslabeně aktivní čípek a jeho odříznutí nožem

Oslabeně aktivní čípek

Oslabeně aktivní čípek před řezem

Respektujeme principy postupného, tzv. Zahnova řezu na oslabeně aktivní čípky, chceme-li převést růstovou intenzitu na některou z podřízených větví rostoucích ve vhodném směru.

Průměr řezné rány nesmí být větší než polovina tloušťky kmene pod rozvětvením.

Při zapěstování tvaru odstraníme (zpravidla také postupně) výhony v ostrém úhlu odklonu od střední osy.

Terminál vyvazujeme průběžně k opěře (zpravidla impregnovaný dřevěný kůl).

Jestliže jsme při řezu v předchozích letech respektovali zásady Zahnova postupného řezu, vzniklý oslabeně aktivní čípek dále nenarůstal do tloušťky, a můžeme ho tedy odříznout, neboť rána, která vznikne, má menší průměr než pokračující větev a je zároveň slabší než tloušťka kmínku, tj. místa pod rozvětvením.

Ideální je použít k tomuto řezu ostrou zahradnickou žabku.

Oslabeně aktivní čípek

Oslabeně aktivní čípek Topkin po odříznutí žabkou

Termín řezu

V souladu s vhodnou dobou řezu všech peckovin nezasahujeme do koruny nožem, nůžkami nebo pilkou v době vegetačního klidu, ale až začátkem vegetace (kvetení, po odkvětu), kdy se rány lépe hojí. Rovněž vytrhávání slabších výhonů nebo větévek obrůstajících ze staršího dřeva přesouváme až na duben. Slivoně pak nebudou trpět klejotokem.

Příklady, jak zapěstovat a řezat korunu na začátku a později

Považuji první roky ve vývinu stromků za rozhodující pro jejich další přiměřený růst a pravidelnou sklizeň kvalitního ovoce.

Řez pološvestky ve druhém roce po výsadbě během kvetení

Odrůda Haganta na podnoži Wa Vit (meristémově množená Wangenheimova) je velmi úrodná, roste však slabě. Již ve druhém roce stromky kvetou a vstupují do plodnosti. Podle potřeby redukujeme plůdky probírkou co nejdříve po fyziologickém propadu, pokud květy předtím neopadnou (to bývá u takto mladých stromků časté).

Zkrácením postranních výhonů především v horní polovině koruny docílíme pyramidálního tvaru a zároveň redukujeme květní násadu. Terminál byl seříznut jen mírně, je třeba zachovat jeho dominanci (převahu) nad postranními výhony.

Řez pološvestky ve druhém roce po výsadbě na začátku vegetace

Odrůda slivoně Jojo rezistentní k virové šarce švestek na vegetativně množené podnoži St. Julien A zakvetla ve druhém roce jen ojediněle a stromky rychle začaly vegetovat.

Řez v polovině května se soustředil na potlačení přirozeně bujného růstu v horní polovině a naopak posílení spodních partií v koruně. Po řezu dostaly stromky vřetenovitý tvar. V tomto případě působilo potlačení růstu pozitivně na celkový rozvoj koruny a plodnost v následujících letech.

Řez bujně rostoucí slivoně při kvetení ve třetím roce po výsadbě

Vzpřímeně rostoucí odrůda pološvestky Amers má díky použité generativní podnoži (myrobalán) oddálené kvetení a bujný vzrůst.

Kromě prosvětlení zahuštěné koruny a zkrácení výhonů byly některé použitelné delší výhony vyvázány do skloněné polohy. Tím se výrazně zbrzdil jejich růst, omezilo včetně tloustnutí výhonů a rovněž se zvýšila plodnost.

Přechod k udržovacímu řezu švestky ve čtvrtém roce po výsadbě

Novošlechtění raně zrající švestky (HL 619) na podnoži St. Julien A z VŠÚO Holovousy s rychlým nástupem do plodnosti. Intenzita kvetení je mimořádná.

Hlavním cílem řezu byla proto redukce této násady při zachování pyramidálního tvaru koruny a prosvětlení stromu odstraněním nebo zkrácením kvetoucích výhonů.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

21. 4. 2024

Jak zavlažovat rostliny, a neplýtvat přitom vodou

Přírodní srážky a spodní voda nestačí pro zásobování vodou náročných zahradních rostlin. Nedostatek vody vede u rostlin k jejich vadnutí a tím omezení růstu, kvetení i výnosu. Spotřeba roční dodatečné závlahy při normálním průběhu vegetace se odhaduje na 300 až 500 l vody na m².

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x