Kdy a proč vápnit půdu při výsadbě peckovin a jádrovin

8. 3. 2020

Půdu využívanou pro pěstování ovocných stromů, která neobsahuje vápník, je třeba dohnojit vápenatými hnojivy: vápencem či raději dolomitickým vápencem.

Vápník potřebují peckoviny i jádroviny ke svému růstu a ke zdárnému vývoji stromů i plodů.

Nedostatek a paradoxně i nadbytek vápníku naruší vývoj stromů a sníží kvalitu plodů. A protože se ovocné stromy sázejí v místech, kde matečná hornina neobsahuje ani stopu vápníku nebo naopak tam, kde je vápník v naprosto luxusním dostatku (spraše, vápencový podklad…), musíme při výsadbě přihlédnout k obsahu vápníku v půdě a podle něj rozhodnout, co je třeba udělat na konkrétním pozemku.

Vápnění přes trávník

Půdu vápníme (dolomitickým vápencem) v případě, že hodnota pH je méně než 5,5; foto Shutterstock

Nejpřesnější informaci podá rozbor půdy. Napovědět může výskyt některých plevelů, přibližná hodnota pH podle lakmusových papírků. Ocet šumící na vzorku zeminy potvrdí přítomnost uhličitanu vápenatého, tedy vápníku.

  • Řešení vysokého obsahu vápníku v půdě je schůdné výběrem vhodných podnoží ovocných stromků.
  • Nedostatek vápníku lze upravit hnojením do půdy, fyziologický nedostatek vápníku v různých fázích růstu stromu a dozrávání úrody i aplikací listové výživy.

Všude se dá něco zlepšit

Příprava místa pro výsadbu ovocných dřevin by měla být důkladná nejen kvůli délce života stromu.

V úrodných oblastech, kde roste vše i bez velké péče, je vhodné zapravit do hloubky pod 50 cm organickou hmotu. Její funkce je trochu jiná než ve vyšších vrstvách půdy. V hloubkách, kde nejsou aerobní podmínky, se organická hmota nerozkládá, ale je schopná vázat vodu i živiny.

pH půdy, opora, zastínění kmene

Čím vyšší, nebo naopak nižší je hodnota půdní reakce než pH cca 6,5, tím se snižuje příjem stopových prvků z půdy. U alkalických půd klesá i činnost půdních bakterií.

  • Vzhledem k tomu, že se místo pro výsadbu ovocných stromů připravuje dopředu, může být jáma pro ovocný strom poměrně malá – jen taková, aby se v ní daly volně rozložit kořeny stromku.

Důležitost opěry stromku je dána způsobem jeho pěstování. U stromků v kmenných tvarech osamoceně vysázených (na slabě rostoucích podnožích) hrozí jejich vyvrácení zejména v letech s vysokými srážkami a velkou úrodou. Tomu by měl kůl zabránit.

U všech vysazovaných stromků hrozí v době, zejména v únoru, kdy se střídají slunné dny s mrazivými nocemi, poškození kmínku mrazem a vznik mrazových trhlin nebo tzv. desek. Tomu může zabránit silnější kůl nebo trámek stínící stromek od jihu. Určitou ochranou v době, kdy kůl u stromu už není, je bílení kmenů. Opravdu účinnou ochranou je však stínění kmene stromu prknem, sláměným krytem, kartonem či papírem.

  • Trvalou oporu vyžadují výsadby štíhlých vřeten, tvarovaných stěn, plošných tvarů na slabě rostoucích podnožích. Tady se obyčejně kombinuje drátěnka s kůlkem u jednotlivých stromků.

Výsadba

Před výsadbou je dobře stromek na nějako dobu – na noc, na celý den – namočit celý do vody. Před výsadbou se upraví kořeny. Rovná řezná plocha se hojí lépe než otřepaný okraj utrženého kořene. Na jaře upravíme korunku; při podzimní výsadbě se odstřihnou jen nalomené konce větviček.

 

  • V jámě s kůlem umístíme stromek tak, aby mohl fungovat jako ochrana před zimním odpoledním sluncem. Kořenovou část postupně zasypáváme, stromkem zatřepeme, aby se zemina dostala mezi jednotlivé kořeny, zalijeme, dosypeme substrát do úrovně okolního povrchu, popřípadě uděláme mísu, opět zalijeme. Stromek ke kolíku volně přivážeme.
Výsadba ovocného stromku

Vláha podpoří zakořenění stromku; foto Shutterstock

Místo štěpování musí zůstat nad úrovní země. Ani v  budoucnu by se nikdy nemělo dostat pod zem – nesmí být zahrnuto zeminou. Strom by zpravokořeněl a přestal by se chovat podle vlastností příznačných pro odrůdu na určité podnoži, tedy pro kombinaci, kvůli které jsme stromek pořizovali. V takovém případě dřevina zpravidla silně zbujní a sníží se kvalita a množství plodů.

Foto autor a Shutterstock

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

16. 4. 2024

Kdy vysazovat stálezelené listnaté dřeviny? Nejlépe v dubnu

Duben je ideální dobou pro výsadbu stálezelených listnáčů. Ceněny jsou díky své zeleni během zimy. Druhy okrasné i květem nebo plody budou ozdobou zahrady celý rok.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x