Meruňky: pěstování, řez a odrůdy vhodné pro zahrádkáře

14. 3. 2020

Meruňky máme rádi kvůli jejich chuti i možnostem kuchyňského zpracování na kompoty, džemy, klevely či rosoly. Dají se sušit i zamrazit.

Mnozí na meruňkách ovšem ceníme i jejich zdravotní význam. Výzkum prokázal výskyt látek omezujících riziko vzniku rakoviny.

Tipy na výběr odrůdy pro malopěstitele

Následující popsané odrůdy jsou vhodné na zahrádky a jsou seřazeny podle doby dozrávání od nejranějších po nejpozdnější. Všechny jsou samosprašné, pokud je tomu jinak, je to uvedeno v popisu odrůdy.

Leskora

Velmi raná odrůda, zraje 17 dnů před odrůdou Velkopavlovická. Byla vyšlechtěna v USA, selekce se uskutečnila v Lednici ve školním podniku Zahradnické fakulty Menedelovy univerzity. Vzrůstnost stromu je středně silná až silná, habitus stromu vzpřímený.

Odrůda Leskora

Odrůda Leskora

Plod je malý až středně velký, z bočního i čelního pohledu opačně vejčitý, podle švu převážně souměrný, povrch má hladký. Slupka je slabě plstnatá. Její základní barva je světle oranžová, na osluněné straně se objevuje menší celistvé líčko červené barvy. Dužnina má světle oranžovou barvu, je jemná, měkká až středně tuhá, málo až středně šťavnatá, sladce navinulá, na ranou odrůdu velmi dobré chuti. Pecka má tvar opačně vejčitý, je dobře odlučitelná od dužniny. Jádro je silně hořké. Plodnost je velká. Plody jsou vyrovnané, po nutné probírce středně velké, vhodné především pro přímý konzum.

Pěstování je možné ve všech oblastech, v okrajových vybíráme chráněná stanoviště. Odrůda se vyznačuje se vyšší odolností proti jarním mrazíkům v době květu.

Veselka

Raná odrůda, zraje 11 dnů před odrůdou Velkopavlovická. Její původ lze hledat na Slovensku, kde byla vyšlechtěna jako kříženec odrůd Vesna a Vegama. Strom roste slabě, habitus tvoří vzpřímený až rozložitý.

Meruňka Veselka

Odrůda Veselka

Plod je středně velký, z bočního pohledu tvarem opačně vejčitý, z čelního vejčitý. Je slabě nesouměrný, povrch má hladký a velmi slabě až slabě plstnatý. Základní barva slupky je světle oranžová, na většině plodu je překryta purpurově zbarveným rozmytým líčkem. Dužnina je oranžová, jemná a měkká až středně tuhá. Je středně až velmi šťavnatá a v chuti sladce navinulá, pikantní. Pecka je opakvejčitá, k dužnině nepřilnává, její jádro je sladké. Plodnost této odrůdy je bohatá a brzká.

Stromy jsou díky kompaktnějšímu vzrůstu vhodné do i do menších zahrádek, vyznačuje se dobrou odolností proti mrazu. Lze vysazovat ve všech oblastech. Plody využíváme zejména pro přímý konzum.

Lerosa

Raná až středně raná odrůda meruňky, zraje 5 dnů před odrůdou Velkopavlovická. Byla vyšlechtěna v USA, selekci provedli v Mendelu v Lednici . Strom roste středně bujně, habitus má rozložitý.

Odrůda Lerosa

Odrůda Lerosa

Plod je středně velký až velký, z bočního pohledu tvarem pravoúhelníkovitý, z čelního lichoběžníkovitý, podle švu převážně nesouměrný. Slupka má hrbolkovitý povrch a je velmi slabě plstnatá. Její základní barva je oranžová, pouze s osamocenými nevýraznými červenými skvrnami. Dužnina je taktéž oranžová, je jemná, středně tuhá a středně až velmi šťavnatá. V chuti dosahuje průměru, není nijak zvlášť aromatická, spíše řidší, nasládlá. Kruhovitá pecka k dužnině nepřilnává, její jádro je silně hořké.

Plodnost je středně velká až velká, vzhledem k velmi dobré odolnosti proti mrazu má dobrou každoroční výnosovou jistotu. Tato kvalitou zcela průměrná odrůda není nijak náročná na podmínky stanoviště, vhodná i do okrajových oblastí, kde tradiční odrůdy již nejsou spolehlivé.

Kompakta

Středně raná odrůda, zraje 2 dny před odrůdou Velkopavlovická. Byla vyšlechtěna v USA, selekce se uskutečnila ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousech. Roste slabě, habitus koruny je rozložitý.

Odrůda Kompakta

Meruňky odrůdy Kompakta

Plod je malý, z bočního pohledu obdélníkovitý, z čelního trojúhelníkovitý, podle švu slabě nesouměrný. Slupka je hladká a slabě plstnatá. Základní barvu má světle oranžovou, pouze s osamocenými, nevýraznými, červenými skvrnami na osluněné straně plodu. Dužnina je oranžová, jemná, měkká a středně až velmi šťavnatá, navinule sladká, málo aromatická, pouze průměrná. Pecka je opakvejčitá, slabě přilnavá k dužnině, jádro má silně hořké.

Plodnost je velká až velmi velká. Vzhledem k velkému sklonu k nadměrnému plození je nutno udělat důkladnou probírku plodů pro jejich alespoň dostatečnou velikost. Odrůda je vhodná pro pěstování spíše v okrajových polohách, kde se počítá s jistým promrznutím květních pupenů či květů a výnos je pak průměrný. Pouze v takových oblastech, kde tradiční odrůdy nelze pěstovat, vyniknou její kladné vlastnosti.

Lebela

Tato středně raná odrůda meruňky zraje v průměru den před odrůdou Velkopavlovická. Byla vyšlechtěna v USA, selekce se uskutečnila v Mendelu v Lednici. Strom roste středně bujně, jeho habitus je rozložitý.

Meruňky Lebela

Odrůda Lebela

Plod je středně velký až velký, z bočního pohledu nesouměrně kosočtvercovitý, z čelního trojúhelníkovitý, podle švu souměrný. Slupka je hrbolkovitá, slabě až středně silně plstnatá. Základní barvu má oranžovou, pouze s nevýrazným červeným líčkem na osluněné straně. Dužnina je světle oranžová, hrubší, středně tuhá až tuhá, středně až velmi šťavnatá. Je navinule sladká, průměrně aromatická, dobrá. Kruhovitá pecka k dužnině nepřilnává, její jádro je silně hořké.

Plodnost je středně velká. Lebela patří k průměrným odrůdám s dobrou odolností k mrazu. Kladem jsou poměrně vzhledné a kvalitní, i když tužší a hrubší plody vyrovnané velikosti. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech bez zvláštních požadavků.

Velkopavlovická

Středně raná odrůda, v podmínkách okolo Brna zraje v průměru ve druhé polovině července. Je původní českou odrůdou. Roste bujně, strom má rozložitý habitus.

Meruňka Velkopavlovická

Odrůda Velkopavlovická

Plod je velký, z bočního i čelního pohledu trojúhelníkovitý, souměrný, povrch má hladký a je slabě plstnatý. Základní barva slupky je světle oranžová, na povrchu se objevují pouze osamocené červené skvrnky, zřídka kdy celistvé líčko. Dužnina je oranžová, středně tuhá, velmi šťavnatá, aromatická, sladce navinulá až navinule sladká, výborné chuti. Pecka je vejčitá, dobře od dužniny odlučitelná, jádro má sladké.

Plodnost je velká. Odolnost proti mrazu je střední. Je to klasická meruňka nepřekonatelných chuťových vlastností. Pro pěstování volíme pouze teplé polohy a chráněná stanoviště.

Mirka

Středně raná odrůda, zraje shodně s odrůdou Velkopavlovická. Byla nalezena jako náhodný semenáč soukromým šlechtitelem z České republiky. Strom roste středně bujně, habitus má vzpřímený až rozložitý.

Meruňka Mirka

Odrůda Mirka

Plod je středně velký, z bočního i čelního pohledu pravoúhelníkovitý, podle švu převážně nesouměrný. Jeho povrch je slabě hrbolkovitý. Základní barva slupky je světle oranžová s malým slabě až středně červeným líčkem. Dužnina je rovněž oranžová, jemná, středně tuhá, středně šťavnatá, sladce navinulé až navinule sladké, mírně aromatické dobré chuti. Pecka je kruhovitá, k dužnině nepřilnavá, její jádro je silně hořké.

Plodnost této odrůdy je velká, pro udržení velikosti plodů vyžaduje probírku. Na podmínky stanoviště není nijak náročná, lze pěstovat ve všech oblastech. V okrajových oblastech pak na chráněných stanovištích. Odrůda vyniká zejména svou plodností a vyrovnanými, i když nikterak zvláštními plody dobré jakosti.

Bergeron

Pozdní odrůda, zraje 6 dnů po odrůdě Velkopavlovická. Pochází z Francie. Strom roste středně bujně, habitus vytváří vzpřímený.

Meruňky Bergeron

Odrůda Bergeron

Plod je středně velký, z bočního i čelního pohledu kruhovitý. Podle švu je souměrný a jeho povrch je hladký. Slupka je velmi slabě až slabě plstnatá, základní barvu má světle oranžovou, na osluněné straně se objevuje červené středně velké líčko. Dužnina je oranžová, hrubší, tuhá a středně až velmi šťavnatá. Má vyvážený poměr cukrů a kyselin a je velmi chutná. Pecka je elipsovitá, k dužnině může občas slabě přilnávat.

Plodnost je brzká, hojná a pravidelná. I v letech s horším odkvětem či částečným poškozením mrazíkem dokáže přinést slušnou úrodu. Je to odrůda velmi spolehlivá a nenáročná. Má vynikající plody těžko nahraditelné konzervárenské hodnoty. Tyto plody jsou však vhodné i pro přímý konzum.

Veecot

Středně raná částečně samosprašná odrůda, zraje v průměru 4 dny po odrůdě Velkopavlovická. Její původ lze hledat v Kanadě. Strom roste středně bujně až bujně, habitus koruny je rozložitý.

Meruňky Veecot

Odrůda Veecot

Plod je malý až středně velký, z bočního pohledu tvarem obdélníkovitý, z čelního trojúhelníkovitý. Podle švu je slabě nesouměrný, povrch má hrbolkovitý. Slupka je pouze velmi slabě až slabě plstnatá. Její základní barva je oranžová, na osluněné straně se objevuje menší červené líčko. Dužnina je světle oranžová, tuhá a málo až středně šťavnatá. V chuti je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Pecka má tvar opačně vejčitý, k dužnině nepřilnává a její jádro je silně hořké.

Plodnost je velká až velmi velká a  pravidelná. Jedná se o nenáročnou hezky a pravidelně rostoucí odrůdu s plody vhodnými především pro konzervaci. V kompotech vypadá díky své pravidelně oranžové barvě velmi hezky. Je vhodná pro pěstování i v méně příznivých lokalitách.

Opylování meruněk

Většina odrůd je samosprašná, některé odrůdy jsou však cizosprašné (Vesna, Goldrich, ad.), jiné pak částečně samosprašné (Veecot, ad.). Při výsadbě na tuto skutečnost musíme pamatovat a cizosprašné odrůdy vysazovat spolu s opylovači – ve stejnou dobu kvetoucími jedinci jiné odrůdy. U částečně samosprašných odrůd se přítomností opylovače výnos ovoce podstatně zvýší.

Nároky na stanoviště

Meruňka vyžaduje pěstování v nejteplejších polohách. Vybíráme nejlépe mírný svah se sklonem k jihu nebo jihovýchodu, chráněný proti severním větrům. Zásadně se vyhýbáme mrazové kotlině (silné nebezpečí zmrznutí květů) a příliš větrným stanovištím. Pokud máme zahrádku v okrajové oblasti pěstování (nad 350 m n. m.), volíme stanoviště ve vnitrobloku nebo sázíme ke stěně domu s orientací na jih či jihovýchod. Volbu odrůdy pak pochopitelně přizpůsobíme poloze.

Podnože

Podnože pro meruňky lze rozdělit na meruňkové semenáče (řada M-VA, řada MLE a řada MHL, které používáme pouze do nejkvalitnějších středně těžkých, propustných hlinitopísčitých až písčitohlinitých půd.

Pokud máme půdu těžší nebo sušší a naopak lehčí, volíme rozhodně myrobalánovou podnož (MY-KL-A, MY-VS-1 ad.), značně tak omezíme riziko předčasného odumírání meruněk (mrtvice).

Slivoňové podnože (St. Julien A ad.) se uplatní v těžších a vlhčích půdách.

Výsadba a jarní řez meruňky

Výsadbu meruňky provádíme podle obecně platných pravidel na podzim nebo na jaře.

Každé jaro upravujeme korunku, kdy odstraníme nadbytečné výhony. Výhony ponechané dle zvoleného tvaru seřízneme na 3–5 pupenů. Řežeme na pupen vnější.

V prvních letech (4—5) provádíme výchovný řez stromků dle zvoleného pěstitelského tvaru, dále se jedná o řez udržovací, kterým odstraňujeme nemocné, poškozené, nevhodně rostoucí a nadbytečné větve.

U starších stromů je pro obnovu růstu a zlepšení zdravotní kondice stromu možný řez mírně zmlazovací. Při jarním řezu (březen, duben) provádíme spíše průklest starších větví.

Letní řez pomůže meruňkám přečkat mráz

Zejména u mladších stromků je velmi důležitý letní řez (červenec), při kterém prodlužující výhony kosterních větví zakracujeme na 30—40 cm. Docílíme tím tvorby předčasného obrostu, na kterém květní pupeny kvetou později. Tímto způsobem můžeme zachránit značnou část úrody před jarními mrazíky.

Přečtěte si v zahrádkářském fóru rady odborníků k tématu letní řez meruněk.

Navíc se nám při uplatňování letního řezu podaří vypěstovat nižší a kompaktnější koruny, více odolné proti rozlámání v letech s nadměrnou úrodou. Usnadní i sklizeń a další péči o strom.

Včasná probírka plodů prospívá velikosti meruněk

Meruňky probíráme ručně a to tehdy, když do měsíce po odkvětu nesou výhony množství plodů. Probírku je třeba provést v době, kdy plody dosahují velikosti 18—22 mm. Pozdější termín nemá smysl, protože růst plodů je již ukončen. Plody po pozdější probírce by se již nezvětšily. Aby meruňky při včasné probírce pěkně narostly, necháváme 1 plod na 5—7 cm délky výhonu.

Snímky autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
17 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Děda měl kdysi(70. leta) meruňku u jižní stěny domku, a tak jako děcko jsem mohl plody česat z okna. Akorát že se jednalo o plnokmen a tak strom byl vysoký a mohutný a nevím, co to bylo za odrůdu. Dnes bych rád jako děda zasadil strom poblíž stěny, ale nevím, jakou odrůdu a zda by se dala tvarovat výš tak, aby se neopírala o stěnu. Děkuji za radu

Stará odrůda fantastické chuti s mimořádně velikými plody je Holubova. Znám je jako vzrostlé stromy stáří i 40 let. Bohužel trpí na nepravidelnost úrody, nebýt toho nevolil bych žádnou jinou.

Podle meho co jsem vzdy videl,tak merunce se nejvice libi u bile steny domy smerem na jih,jihovychod.Nejlepsi je urcite Velkopavlovicka a madarska.

Pokud jde o meruňku Holubovu, patří mezi cizosprašné, takže úroda je spíše dána tím, jestli přiletí včelky, které před tím navštívili jinou meruňku, což lze zajistit třeba vroubováním jiné odrůdy do koruny.
Pokud jde o odrůdy, je jich v sortimentu několik desítek, prakticky žádná není špatná. Jestli chcete pěstovat meruňku v plochém tvaru, rozloženou u stěny domu, z osobní zkušenosti nekupujte odrůdu Leskora a Kompakta. Leskora přirozeně roste jako sloup, koruna se hůře rozvírá do plochy, Kompakta roste spíše umírněně. A pokud jde o výšku nasazení koruny od země, to už je na Vás. Lepší je vybírat si někde ve školce, prodejně, než kupovat přes e-shop. Nebudete nejspíše hledat stromek s korunkou, ale spíše už ze školky rostoucí „naplocho“.
No a aby se strom neopíral o stěnu je na Vás. Meruňku je možné řezat, tvarovat minimálně dvakrát za rok, takže možnost korigovat výhony, které by se měly opírat o štít či stěnu budete mít. Menší korekce mimo „doporučenou“ dobu je možné dělat prakticky kdykoliv.
Problém u meruněk je monilinióza. Chová se oproti letům nedávno minulým hodně agresivně, v sortimentu nejsou odrůdy odolné (spíše jen citlivé a méně citlivé). Napadá stromek přes blizny květů. Takže, nekvete-li stromek čerstvě vysazený, neošetřujeme, jakmile však začne tvořit květy, měli bychom ošetřovat.

Máme na zahradě Velkopavlovickou a Bergerona. Velkopavlovická je chuťově mnohem lepší než Bergeron a má i větší a plody. Když budu sázen někdy další meruňku, tak jedině VP.

Dobrý den, prosím o radu. Mám dva malé stromky meruňky odrůdy Veecot. Jaký opylovač-jaká odrůda je pro Veecot vhodná.

Raně kvetoucí, spíše evropského původu, ne ze stejné stanice v Kanadě. Ale ani nemusí být, i sama obyčejně nasadí dost plodů (měli jsme ji v zahradě jako osamělý strom a plodila solidně).

Dobrý den, mám meruňku cca 3 roky a letos ji napadla moniliová spála . Vše jsme se snažili ořezat . Z pár míst vyteká i klejotok. Co s ní dále ? Máte někdo zkušenost ? Uschne a nebo se z toho stromy dostanou sami ? Co doporućujete ?

Podle toho do jaké míry byl strom napaden. Klejotok nemusí v tomto deštivém počasí mít s poraněním, tedy s řezem souvislost. Jestli nemáte zahradu v krasu, nebo na vápenatém podloží, je třeba do země doplnit vápník, stromy lépe hojí i velké rány, lépe přežívají jak následky chorob, tak i řezu, nepřízně počasí, zimních mrazů.

Dobrý den, máme meruňku, resp. z pecky vypěstovaný stromek (prům. kmínku 2,5 cm, výš. 2 m, starý 3 roky). Má význam stromek přesadit, zkrátit a dále pěstovat, popř. roubovat? Dosud nekvetla. Anebo raději koupit nový stromek.

Stromek začíná plodit, když dospěje. Tři roky je pro meruňku na hraně dospělosti.
Tak starý semenáč bude mít nejspíše dlouhý kůlový kořen a málo postranních. Tedy pokud jste ho už nepřesazovali.
Pokud už má tři roky a je od výsevu na jednom místě, lepší by bylo, kdyby mohla zůstat na místě.
Meruňky bývají dost podobné té, kterou jste vyseli. Když ještě rok či dva počkáte, měla by zaplodit. No a pak můžete teprve přeroubovat.
Ono je to okolo meruněk jiné na Vysočině, jiné u Chropyně. Čím horší podmínky, tím se o ní musíte více starat. V meruňkářských oblastech dobře zakoření i stromek na meruňkovém semenáči, nebo semenáč jen s párem silných kořenů, v horších musí mít kořeny lepší, jinak se pár let potácí mezi životem a neživotem. Tam je lepší jako podnož nějaká slivoň.

V roce 2018 jsem koupil a zasadil stromek meruňky
na jaře rozkvetla a měla i plody ale další 2roky už nerozkvetla, nevíte čím by to mohlo být?

Třeba řezem, nebo nepéčí. Z Vašeho dotazu lze usoudit jedině to, že jste jí zasadil a dík tomu jak se o ní starali ve školce, kvetla. Víc nic. Výsadba hnojení, řez, péče? Nic? Jestli jste jí nechal plody v roce výsadby, svým způsobem není divu, že nekvete.

Většinu plodů jsem odebral a v létě jsem udělal podle návodu prořezávání, stromek jsem samozřejmě pohnojil do jámy před nasazením

Záleží též na podnoži, stanovišti. Kombinace myrobalán (= bujnější podnož), vlhčí stanoviště, odrůda s delším vývojem kvetení oddaluje, otázkou je jestli na květy nazaložila a dík průběhu zimy, časného jara tyto neodhodila v raném stádiu, před naléváním, otevřením.

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Sháním drobnoplodou meruňku, mívali jsme u babičky, plody měly jen okolo 3cm, byly oranžové bez líčka, sladké, šťavnaté, ideální velikost do knedlíků 🙂 Za radu moc děkuji.

Dobrý den, mám chalupu na Broumovsku 600m n.m., otec měl snad 30 – 40 let na jižní straně u domu meruňku a broskvoň, nějaký asi polokmen nebo spíš čtvrtkmen. Před 2 lety odešla meruňka, broskvoň už taky nic moc. Nevím, co to bylo za odrůdy, otec je již po smrti, ale vždy říkal, že jsou to nějaké kanadské odrůdy. Je fakt, že nikomu tady meruňky nejdou, jen nám šly. Poradíte, co za odrůdu bych měla zkusit a kde ji sehnat? Chtěla bych se pokusit obnovit otcovu radost. Tady u nás prodávají meruňky vyšlechtěné v Jaroměři, což je dost nízko, aspoň si to myslím, zahradnice mi moc nepomohou. Objednávají tu odrůdy Leskora, Hardlayne, Harcot a Velkopavlovickou, ale prý pro pěstování cca do 450m n.m. Děkuji moc za radu.

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

17. 4. 2024

Živé ploty ze stálezelených dřevin; druhy podle velikosti

Stálezelené dřeviny se hodí pro živé ploty, které mají celoročně zůstat neprůhledné. Ploty tvarované řezem navíc mohou pozemek chránit proti větru a prachu. Péče o odolné druhy dřevin je snadná.

zobrazit další rady a tipy
17
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x