Ovocný stromek kupujeme s podnoží. Co o ní máme zjistit?

1. 3. 2022

Proč se ovocné druhy spojují s podnoží, jak ovlivňuje zvolená podnož růst a plodnost pěstované odrůdy? Přečtěte si rady k výběru.

Proč je podnož důležitá?

V moderním ovocnářství se všechny ovocné stromy štěpují na podnože. Podnož je zpravidla část rostliny (nejčastěji kořenový systém), na kterou se v místě kořenového krčku nebo korunky štěpují kulturní odrůdy.

Výběr vhodné podnože pozitivně ovlivňuje růstové vlastnosti odrůdy na stanovišti, ale také se podílí na množství a kvalitě sklizených plodů. Současné podnože musí splňovat mnoho požadavků. V prvé řadě je to snadná množitelnost a vyrovnanost, výborný zdravotní stav, a hlavně nesmí obsahovat žádné známé hospodářsky významné viry.

Pěstování podnoží pro jabloně

Podnože jabloní pěstované na hrůbkové matečnici

Správně zvolená podnož zaručí dobrý růst stromu, jeho plodnost a životnost. Pro každý ovocný druh jsou v Česku registrované podnože s přesně danými charakterovými vlastnostmi.

Podnož významně ovlivňuje ukotvení stromu v půdě, rychlost růstu i nástup stromu do plodnosti.

Podle charakteru růstu nejčastěji podnože rozdělujeme na

  • slabě rostoucí,
  • středně bujné,
  • bujné (silně rostoucí).

Pro zahrádky budeme volit spíše podnože slabě rostoucí až středně bujné. Na venkovské zahrady, kde mohou být stromy větších rozměrů, podnože středně bujné až velmi bujné. Vše bude záležet na stanovišti, pěstitelském tvaru (čtvrtkmen, polokmen…) a o našich představách, co má budoucí strom splňovat.

Se kterou podnoží se setkáme nejčastěji?

Ve školkařské praxi se používá celá řada podnoží, ale v sortimentu školkařských výpěstků pro drobný prodej se nejčastěji setkáme jen s několika vybranými.

Jabloně

M 9 – patří mezi nejčastěji používanou podnož, je slabě rostoucí; mělce koření a špatně kotví v půdě a proto potřebuje po celý život oporu; odrůdy naštěpované na této podnoži brzy vstupují do plodnosti.

J-TE-E – má podobné vlastnosti jako M 9, ze které byla vyselektována; je slabě vzrůstná, má mělký kořenový systém a na trvalém stanovišti více podrůstá.

Pajam 1, Pajam 2 – jsou v růstu o něco málo silnější než M 9 a dobře se hodí na místa, kde již jabloně byly pěstovány.

M 26 – patří mezi středně vzrůstné; má mohutnější a pevnější kořenový systém než M 9, ale přesto potřebují na trvalém stanovišti oporu. Nemá ráda těžké podmáčené půdy a sucho. Často na podnoži tvoří bernoty (bradavičnaté zduřeniny se zkrácenými adventivními kořínky).

MM 106 – je středně vzrůstná; má pevný kořenový systém, i když v prvních letech po výsadbě potřebuje oporu; nesnáší sucho, zamokřené půdy a hodí se i do horších půdních podmínek.

A 2 – je velmi silně vzrůstná podnož, která svým vzrůstem připomíná semenáč. Hodí se pro vyšší kmenné tvary a do horších půdních podmínek.

Jabloňový semenáč – jedná se o semenáče planých, polokulturních či kulturních odrůd; tyto podnože se vyznačují dobrou vitalitou, silným vzrůstem, pevným kořenovým systémem. Používají se pro vysoké kmenné tvary a pro extenzivní pěstování.

Jabloň Sirius s podnoží M9

Pěstitelský tvar štíhlého vřetene se dobře hodí do malé zahrádky. Odrůda jabloně Sirius roste na podnoži M9.

Hrušně

Kdouloňové podnože – jsou slabšího vzrůstu a hodí pro menší kmenné tvary a do malých zahrádek, vyžadují teplé úrodné půdy. Nejčastěji se můžeme setkat s podnožemi s označením K-TE-E, MA, MC, B 29, případně S 1.

Hrušňový semenáč – je silně rostoucí, hodí se pro vyšší kmenné tvary. Většinou se jedná o potomstvo kulturních odrůd, jako je Boscova lahvice, Solnohradka, Pastornice aj. Stromy na hrušňovém semenáči rostou bujně, dobře kotví v půdě a patří mezi dlouhověké.

Třešně a višně

Colt –patří mezi slabě rostoucí; kulturní odrůdy na ní naštěpované rostou asi o 30 % slaběji než na ptáčnici. V prvních letech na stanovišti je jejich růst bujný, ale s nastupující plodností se snižuje.

GI-SEL-A 5, GI-SEL-A 6 – jsou slabě rostoucí, snižují růst oproti ptáčnici až o 50 %. Odrůdy brzy nastupují do plodnosti. V prvních letech po výsadbě vyžadují opěrnou konstrukci.

P-HL-A – je slabě rostoucí, má mělký kořenový systém, a proto vyžaduje oporu a doplňkovou závlahu. Nesnáší trvalé zatravnění a bývá citlivá k některým herbicidům. Hodí se pro pěstování v živných půdách a v intenzivních výsadbách.

P-HL-B – růst je trochu silnější než P-HL-A; koření dobře a nevyžaduje oporu; bývá citlivá k zimním mrazům a vyžaduje dobré půdní podmínky.

Mahalebka – se skvěle uplatní na suších a lehčích půdách. Odrůdy na ní naštěpované mají silnější růst.

Ptáčnice – je to podnož poměrně vzrůstná, která se hodí na vyšší kmenné tvary. Jedná se o selektivně vyšlechtěné typy ptáčnic (Prunus avium), které mají vyrovnaný růst, dobře kotví v půdě a růst naštěpovaných odrůd je bujný (někdy bývají označeny jako P-TU-1 až 3). Tato podnož vyžaduje vlhčí a těžší půdy.

Se kterou podnoží rostou slivoně?

Zelená renklóda – jedná se o semenáče této odrůdy, které jsou vhodné do těžších a vlhčích půd. Odrůdy na ní naštěpované rostou středně silně až silně. Kořenový systém této podnože nebývá tak hluboký jako u myrobalánu.

Myrobalán – patří mezi středně až bujně rostoucí podnože. Tato podnož se hodí do sušších oblastí a také snáší půdy s vyšším obsahem vápníku. Je velice variabilní a adaptabilní. Dobře kotví v půdě a často se kombinuje s plodnými odrůdami švestek. Někdy na jmenovkách u stromků setkat s označením MY-BO-1; jedná se o myrobalánovou podnož, která je růstově vyrovnanější a méně podrůstá.

Semenáč Wangenheimovy švestky – tento semenáč má mělčí kořenový systém a podrůstá kořenovými výmladky. Odrůdy na ní naštěpované brzy vstupují do plodnosti. Nesnáší suché půdy, kde trpívá suchem.

Odrůda švestky Gabrovská s podnoží ze švestky Wangenheimovy

Švestka Gabrovská naroubovaná na Wangenheimově švestce

St. Julien A – je jednou z nejrozšířenějších podnoží. Stromy rostou středně bujně. V půdě kotví dobře i přes mělčí kořenový systém; tvoří málo kořenových výmladků, hodí se proto do úrodných půd dobře zásobených vodou.

Wavit – meristematicky množená Wangenheimova švestka, bezvirózní a s dobrou afinitou k ostatním odrůdám. Je slabě rostoucí a hodí se pro intenzivní výsadby a do malých zahrad. Je licenčně chráněná, takže stromky s touto podnoží bývají dražší.

WaxWa – je kříženec Wangenheimovy švestky s Wangenheimovou švestkou; je slabě rostoucí, a proto je vhodná pro intenzivní výsadby a nízkokmenné tvary. Její předností je, že velmi málo podrůstá.

Pixi – je slabého vzrůstu, mělce koření a při pěstování vyžaduje oporu; je náročná na půdu dobře zásobenou vodou nebo se závlahou, odrůdy na ní naštěpované brzy nastupují do plodnosti.

VVA-1 – někdy se uvádí VVA-1 Krymsk®1. Jedná se o licenčně množenou podnož, která je slabě rostoucí, mrazuodolná a má dobrou afinitu s odrůdami slivoní. Další její výhodou je, že slabě podrůstá a odrůdy na ní naštěpované brzy vstupují do plodnosti.

Meruňky s podnoží meruňkovou i slivoňovou

Meruňkový semenáč – vyselektované meruňkové hybridy se středně silným až silným růstem se hodí do teplých a záhřevných, středně těžkých půd. Jsou odolné proti háďátkům. Nesnášejí vysoký obsah vápníku v půdě. Tato nejčastěji používaná podnož nese označení M-VA-2.

Některé slivoňové podnože – nejběžněji se používá myrobalán, St. Julien A nebo semenáč Zelené renklódy. Charakteristika těchto odrůd je popsána výše. Slivoňové podnože jsou vhodnější do těžších půd, kde by meruňkové podnože měly problémy s růstem.

Broskvoně

Broskvoňový semenáč – patří mezi středně bujné až bujné. Dobře rostou ve středně těžkých půdách a méně vápnitých půdách. Někdy nesou označení B-VA-1 až 4, nejčastěji B-VA-2.

Roubovaný ořešák připravený v kontejneru k výsadbě

Roubovaný ořešák připravený v kontejneru k výsadbě

Broskvomandloň – vyselektované mezidruhové hybridy snášejí vyšší obsah vápníku v půdě. Rostou v lehčích i těžších půdách. Někdy jsou označeny na jmenovkách jako BM-VA-1.

Ořešák s podnoží

Semenáč – jedná se o vybrané typy semenáčů ořešáku královského a jeho odrůd, dále o semenáče ořešáku černého a popelavého. Na tyto semenáče se během zimy štěpují v ruce kulturní odrůdy. Tyto podnože vyžadují hluboké humózní půdy s dostatkem vláhy a vápníku.

Stromkový rybíz, angrešt

Meruzalka zlatá – používá se pro stromkové formy rybízu a angreštu; kde se odrůdy těchto druhů roubují ve výšce korunky. Tyto podnože jsou v celku nenáročné, ale nesnášejí půdy vysýchavé ani podmáčené. Půdy by měly být dostatečně zásobené živinami. Stromky pěstované na meruzalce potřebují po celý svůj život oporu a tyto podnože často podrůstají.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

13. 4. 2024

Duben je příznivým měsícem pro výsadbu trvalek

Po 5–10 letech podle druhu ustávají trvalky ve vývoji a růstu. Proto je dobré jejich zmlazení a případné rozmnožení. Dělení provádíme v době, kterou určí termín kvetení toho či onoho druhu: před rašením, po odkvětu nebo časně na podzim. Rozmnožit je můžeme i odkopky.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x