Které odrůdy jabloní doporučuje sadař z podhůří Vysočiny

9. 10. 2021

Jaroslav Patočka popisuje své zkušenosti s pěstováním jabloní několika odrůd v zahradě u obce Padochov, v podhůří Českomoravské vrchoviny.

Zahrada leží na jihozápadním svahu pod lesním masivem v rozmezí nadmořských výšek 300–315 m. Průměrná roční teplota dosahuje 8,7 °C, srážkový úhrn 450 mm. Začíná zde brněnská vinohradnická oblast. Les zahradu chrání od severovýchodu a východu. Velmi dobrá hluboká hlinitojílovitá hnědozem dobře zadržuje vodní srážky.

Autor pěstuje také hrušně, třešně, višně, slivoně, meruňky, broskvoně i několik desítek odrůd révy, především stolní. Vyzkoušel již více než tři sta odrůd jabloní. Mnohé z nich nebyly z hlediska chuti špatné, ale pro některé jejich nectnosti jich více než sto vyřadil.

Rajka

Úrodná jabloň Rajka

Podle autora následujících řádek bylo velmi těžké vybrat nejlepší z odrůd, ať už byly vyšlechtěny v Ústavu experimentální botaniky ve Střížovicích u Turnova,  ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousech, případně soukromými šlechtiteli, např. Petrem Kumštou, nebo i ve světě.

Nakonec se Jaroslav Patočka rozhodl takto: „S přihlédnutím ke klimatickým podmínkám Vysočiny doporučuji jako nejlepší odrůdy Angold, Bohemia (Rubín), Orion, Rajka, Sírius, Topaz (Topaz red).“

Angold z Holovous

Jeví se jako vhodný do středních a vyšších poloh. Je středně vzrůstný, velmi plodný, se sklonem ke střídavé plodnosti při případném přeplození. Má velké plody. Skladovat lze až do dubna či května. Slupka je kryta zelenou barvou s červeným žíháním.

Doporučuji dvoufázovou sklizeň v intervalu cca 14 dnů, podle vybarvenosti plodů. Nevybarvené plody, pokud nedozrají na stromě, jsou méně chutné. Část plodů určená pro druhou fázi sklizně může začátkem října propadnout. Je třeba sklidit plody včas.

Odrůda je velmi vhodná do extenzivního hospodaření na bujnější podnože. Odrůdu pěstuji jak ve tvaru plochého vřetene, tak volně rostoucí palmety na podnoži MM106 (v 6. roce po výsadbě dosáhla sklizeň 160 kg, průměr je cca 90 kg na strom).

Střídavou plodnost lze eliminovat řezem v jarním období. v letech s vysokou násadou se mi osvědčilo až 50% snížení počtu květních pupenů (řezem) či důkladnou probírkou plodů. Podmínkou je, že zbývající násada plodů je řádně ochráněna před škůdci.

Angold je méně náročný na agrotechniku, má polní odolnost proti strupovitosti (v našich podmínkách je jen v letech se silným infekčním tlakem slabě až středně napadána strupovitostí), středně trpí padlím jabloňovým.

Angold

Angold

Bohemia (Rubín)

Patří mezi nejlépe hodnocené odrůdy, zejména její vzhled vždy upoutává pozornost. Plodí středně, v některých oblastech až nadprůměrně, je bujnějšího vzrůstu, vhodná pro pěstování na slabě až středně vzrůstných podnožích, s omezením zimního řezu.

V běžném sklepě se stává, že odrůda má vyšší sklon k napadání skládkovými chorobami, v chladírně tento problém není. Vhodné je ošetření plodů před sklizní fungicidy a též vápenatými solemi. Sklízí se v druhé polovině září, konzumní zralost nastává ihned po sklizni a končí v únoru, v chladírně o měsíc déle. Strupovitostí trpí méně až středně. Padlím trpí minimálně. U této odrůdy doporučuji letní řez.

Orion ze Střížovic

Je nadprůměrně vzrůstný, velmi dobře obrůstá plodonosným dřevem, brzy vstupuje do plodnosti. Plodnost je nadprůměrná, plody jsou větší až velké, ze žlutozelené barvy přecházejí do žluté s výraznými lenticelami (průduchy na povrchu slupky), je velmi dobré chuti. Sklízí se koncem září až počátkem října, konzumní zralost je od listopadu do února až března. Pro menší tvary jsou vhodné slaběji vzrůstné podnože typu M26. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím téměř netrpí.

Rajka

Mezi pět nejlepších odrůd řadím Rajku zejména pro její velmi vysoké výnosy. Roste středně, dobře obrůstá plodonosným dřevem, brzy vstupuje do plodnosti. Má středně velké plody z větší části červené, velmi dobré chuti. Je to zimní odrůda s konzumní zralostí krátce po sklizni (od konce září), skladovatelností do konce února.

Má mastnou středně tuhou slupku, ve sklepě téměř nevadne. Je vhodná pro všechny pěstitelské tvary, podle dlouhodobých zkušeností je vhodná do velmi teplých vinohradnických oblasti i do vyšších poloh. Netrpí skládkovými chorobami. Odrůdu pěstuji na podnoži M9 i M26 a M1. Na všech dosahuje vysokých sklizní. Na méně vzrůstných podnožích doporučuji mírnou probírku plodů. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím téměř netrpí.

Rajka

Rajka

Sírius

Patří k odrůdám středně až nadprůměrně vzrůstným, velmi dobře obrůstajícím plodonosným dřevem. Brzy vstupuje do plodnosti. Ta je nadprůměrná, plody středně velké až větší, při dobré vyzrání má žlutou „goldenovitou“ barvu s výraznými lenticelami.

Sklízí se v polovině října, ke konzumu dozrává od prosince do dubna až května. Nejchutnější je obyčejně od února do dubna. Lze ji pěstovat na všech podnožích v závislosti na zvoleném tvaru. Nemá problém se vstupem do plodnosti ani na bujných podnožích. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím téměř netrpí.

Topaz (Topaz red)

Je u nás středně vzrůstný. Zejména ve výsadbě pro menší tvary (po předchozí jabloňové výsadbě) je vhodná podnož M26, případně P14, pro větší tvary MM106, M4, A2.

Do středních a vyšších poloh s horšími půdními podmínkami se zatravněním doporučuji vždy o stupeň bujnější podnož. V našich podmínkách vyžaduje velmi dobrou agrotechniku a spíše intenzivní pěstování, při extenzivním hospodaření má při vyšší násadě plodů sklon k drobnoplodosti.

Topaz

Topaz

Topaz Red se vybarvuje cca o 14 dnů dříve a intenzivněji než původní odrůda, základní žlutozelená barva je překrytá rozmytou červení, která pokrývá až 80 % plochy plodu. Ke zlepšení skladovatelnosti zejména v běžných sklepech se osvědčily cca 14 dnů před předpokládanou sklizní postřiky fungicidem proti houbovým chorobám i postřiky vápenatými solemi. Dobře se skladuje v chladírně, při rychlém zchlazení plodů po sklizni nedochází k rozvoji skládkových chorob. Odrůda je citlivější na mrazové poškození.

V roce 2012 odrůda Topaz Red na podnoži M9, tvaru vřetene a stáří 8 let dosáhla výnosu 36 kg na strom, středně velkých krásně vybarvených plodů.

Red Topaz

Topaz Red

Postřiky

Prozatím jsem při standardní úrovni ošetření stromů proti strupovitosti nezaznamenal u výše uvedených rezistentních odrůd výskyt strupovitosti. Na počátku vegetačního období používám jeden postřik kontaktním fungicidem. V průběhu vegetačního období aplikuji tři postřiky, z toho první na pilatku jablečnou (insekticid s přídavkem kontaktního a systémového fungicidu proti strupovitosti a padlí s přídavkem výživy), dva postřiky na první a druhou generaci obaleče jablečného (insekticid opět s přídavkem kontaktního a systémového fungicidu a výživou).

V době od velikosti plodu zralé třesně aplikuji dále dvě ošetření vápenatou solí, zejména u odrůd citlivých na hořkou pihovitost. Mimo to dělám krátce (cca 14 dnů) před předpokládanou sklizní ošetření fungicidem (proti skládkovým houbovým chorobám), vápenatou solí (proti hořké pihovitosti).

V některých letech s vyšším infekčním tlakem strupovitosti doplňuji ochranu odrůd citlivých na strupovitost (idared, Golden delicious, Jonagold a jejich mutace) o jedno až dvě ošetření, zejména v době bezprostředně po skončení deštivého období.

K dalším odrůdám, kterých si cením a do podobných podmínek je lze doporučit, patří:

Idared

Pro jeho velmi dlouhou dobu skladovatelnosti, minimální ztráty ve sklepě. Bohužel je vysoce citlivý na strupovitost a má vyšší citlivost k padlí (tři postřiky padlí bezproblémově zvládnou). Plody jsou větší až velké, velmi dobře se skladují. Pro lepší chuťové vlastnosti plodů doporučuji pozdější sklizeň (v druhé polovině října), až poté co dojde k vybarvení plodů, zejména ve středních a vyšších polohách.

Idared

Idared

Vanda

Méně vzrůstná odrůda velmi dobře plodí. První a velké plody trpí hořkou pihovitostí, která z části vymizí s nástupem do plodnosti. K odstranění poruchy je potřebné zajistit stromu vápník hnojením půdy a zejména prostřednictvím listové výživy. Odrůda je velmi vhodná do středních a vyšších poloh, velmi dobře obrůstá plodným dřevem, pro všechny pěstitelské tvary.

Průměr kmene Vandy na podnoži J-TE-E byl po 12 letech na 60 % ostatních odrůd. Pěstuji ji na podnoži M9 ve tvaru plochého vřetene i na podnoži A2 ve tvaru kombinace volně rostoucí palmety a holovouské palmety. Na A2 vytváří středně velké koruny. Plody jsou velmi dobré chuti a šťavnaté. V našich podmínkách je spíše odrůdou podzimní až ranně zimní, v chladírně vydrží až do února.

Vanda

Vanda

Goldstar

Bratr odrůdy Topaz. V našich podmínkách středně vzrůstná odrůda, dobře obrůstající plodonosným obrostem, velmi brzy vstupující do plodnosti – plodí již v ovocných školkách.

Je vhodná do středních a vyšších poloh s horšími půdními podmínkami. V zatravněných plochách doporučuji o stupeň bujnější podnož, než jakou byste použili na obdělávané půdě. V našich podmínkách, zejména v opakované výsadbě po jabloních je pro menší tvary vhodná podnož M26, případně P14, pro větší tvary MM106, M4, A2.

Vyžaduje dobrou až velmi dobrou agrotechnickou péči a spíše intenzivní pěstování, při kterém se odvděčuje nadprůměrně velikými plody. První plody mohou trpět fyziologickými poruchami, které s příchodem plodnosti odezní.

Slupka má základní barvu žlutozelenou na osluněné straně s růžovým líčkem. Netrpí nadměrně skládkovými chorobami, při delším skladování má sklon k mírnému vadnutí. Sklízí se kolem poloviny října, konzumní zralost je od prosince do dubna. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím netrpí.

Rozela

V našich podmínkách je středně až méně vzrůstná, dobře obrůstá plodonosným obrostem. Velmi brzy vstupuje do plodnosti, dvouleté výpěstky plodí již ve školce.

Vhodná je do teplých nížinných oblastí i do středních a vyšších poloh. V mnohém je podobná Goldstaru (podnože, potřeba větší péče, fyziologické poruchy u velkých plodů před nástupem plodnosti).

Slupka má základní barvu žlutozelenou s krycí tmavší červení pokrývající až 2/3 plodu. Může mít sklon k mírnému vadnutí. Sklízí se v druhé polovině září, konzumní zralost je u ní od listopadu do března. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím netrpí.

Rubinola

Patří mezi odrůdy středně až v některých oblastech nadprůměrně plodné, bujnějšího vzrůstu. Na slabě až středně vzrůstných podnožích se hodí na pěstování ve volnějších tvarech s omezením zimního řezu. Doporučuji letní řez. Skládkovými chorobami trpí průměrně. Vhodné je cca 14 dnů před předpokládanou sklizní ošetření plodů před sklizní fungicidy či vápenatými solemi.

Sklizňová zralost nastupuje v druhé polovině měsíce září. Konzumní zralost nastává ihned po sklizni a končí v únoru, v chladírně i o měsíc déle. Plody jsou střední velikosti, krásně vybarvené, přitahující oko konzumenta. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím netrpí.

Blaník

Středně vzrůstná odrůda velmi dobře plodí. U plodů jsem nezaznamenal výskyt hořké pihovitosti. Je velmi vhodná do středních a vyšších poloh, velmi dobře obrůstá plodným dřevem, hodí se pro všechny pěstitelské tvary. Odrůdu pěstuji na podnoži M9 a M26 ve tvaru plochého vřetene, na podnoži M4 ve tvaru kombinace volně rostoucí palmety, na které tvoří středně velké koruny.

Plody jsou i v optimální konzumní zralosti navinulejší chuti, pro kterou je mezi některými konzumenty oblíbená. V našich podmínkách je spíše odrůdou zimní, velmi dobře snáší chlazení, kdy na chladírně vydrží až do konce března. Odrůda je rezistentní proti strupovitosti. Padlím netrpí.

Jablka odrůdy Blaník

Blaník

Poznámka

Některé informace, zejména o sklizňové a konzumní zralosti se mohou lišit od termínů doporučovaných šlechtiteli. Důvodem je to, že v našich podmínkách se snažím dosáhnout zejména u některých zimních odrůd lepší barvy a chuťových vlastností plodu posunutím sklizně. Počítám i s tím rizikem, že se tím úměrně zkracuje skladovatelnost v normálním sklepě.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Dobrý den,

Rada bych se zeptala, jakou odrudu byste doporučil v oblasti Posázaví. Máme chatu blízko řeky, jsme nezkušení pěstitelé, rádi bychom jablon, která hodně plodí, střední až větší plody.

Moc díky za radu.
Kellnerova Veronika

Paní Veroniko, ještě bychom potřebovali vědět, jestli chcete jablko k jídlu v červenci nebo na podzim, či po Vánocích. Jinak sortiment výše uvedený je vhodný nejspíše i k Vám. Zase bez bližší informace (tady sedí svah otočený k jihu, nebo rovina se sluncem celý den). Pro vyšší ne příliš ovocnářské polohy šlechtí pan Kumšta. Jeho odrůdy a další informace najdete na stránkách města Votice.

Mám chatu na horách 800 nadmořská výška poraďte prosím odrůdy stromků a keřů co by co nejdříve plodily děkuji

Odrůdy? Aby co nejdříve plodily?
Na podzim vysazené jahody přinesou úrodu již následující jaro. Ale!+
Maliník remontantní vysazený na podzim přinese úrodu koncem příštího léta. Ale!++
Ostružiník vysazený na podzim příští sezonu poroste, úrodu přinese ve druhé sezoně Ale!++
Rybízy, angrešty – stromky i keře – začínají plodit druhý rok po výsadbě. Ale!+ Ale!++
Hrušně asijské začínají kvést a přinesou první úrodu druhý rok po výsadbě (výsadba podzim 22, první úroda léto 24). Ale!+
Jabloně jsou na tom podobně jako asijské hrušně, rozdíl spíše než odrůdou je dán podnoží. Současné odrůdy začínají plodit časně, druhý rok po výsadbě, odrůdy delšího vývoje se o rok zpozdí. Podnože vitálnější poněkud oddalují začátek kvetení a plození, jistě o rok, mnohdy i o víc, také podle řezu. Takže tatáž odrůda na slabé podnoži může nasadit na úrodu o dva, tři roky dříve. Ale!+
Višně, podle podnože jsou obdobou jabloní. Ale!+
Hrušně, třešně mají obyčejně delší vývoj k plození. Opět hraje úlohu podnož. Ale!
Meruňky začínají kvést podobně jako jabloně, broskvoně letos na jaře vysazené pokvetou příští jaro. Ale!+, Ale!++
Ale!+ pokud je poloha taková, že v ní úřadují jarní mrazíky, pozdní mrazíky v době květu kultur označených Ale!+, úroda je ohrožená prakticky u všech odrůd, ať kvetou – v rámci daného druhu – časně nebo pozdě.
Ale!++ Některé odrůdy mají nižší odolnost k zimním mrazům. Je třeba vybírat odolnější.

Čtěte a hledejte odolnost k zimním mrazům, nejspíše i malou náročnost na stanoviště (800 m? někde skvělé půdní i mikroklimatické podmínky, bez pozdních mrazů, jinde 10 cm země na skále, vítr, sucho, mrazivo, ani v létě nic moc… – někdo má na Šumavě hrozny a meruňky, jinde sotva dopěstují James Grieve). Odrůdy pro vyšší polohy, ne nejranější v úrodě, ani v rašení.
Také se poraďte se sousedy, pokud nejste průkopníkem pěstování ovoce v daném místě, jejich rady budou nad zlato.

On se určitě ještě někdo připojí s dalšími informacemi. Jinak studium literatury o ovoci, jeho historii, vývoji od výsadby do plné plodnosti a vše okolo je svým způsobem malé dobrodružství, které nemá jistý výsledek. Ale o trochu víc předpokladatelný než rady do neznáma.

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

13. 4. 2024

Duben je příznivým měsícem pro výsadbu trvalek

Po 5–10 letech podle druhu ustávají trvalky ve vývoji a růstu. Proto je dobré jejich zmlazení a případné rozmnožení. Dělení provádíme v době, kterou určí termín kvetení toho či onoho druhu: před rašením, po odkvětu nebo časně na podzim. Rozmnožit je můžeme i odkopky.

zobrazit další rady a tipy
4
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x