Trávníkové směsi s novými podíly druhů trav i bylin

28. 2. 2018

Jarní ošetření trávníku spočívá především v provzdušnění, hnojení a dosevu prořídlých míst. Kdo se chystá na vysévání nového trávníku, má před sebou volbu vhodné směsi. Podle čeho bychom je měli vybírat?

Kdo se rozhodl pro okrasný, tzv. intenzivní trávník parterového charakteru s podílem jemnolistého jílku vytrvalého, bude hledat směsí s nejjemnějšími odrůdami, vyšlechtěnými relativně nedávno. Takové typy trávníků s nízkou zatížitelností se hodí na pohledové plochy nebo předzahrádky. Díky jílku vytrvalému se trávník rychleji zazelená a zapojí.

Složení okrasné travní směsi s jílkem vytrvalým označované jako RSM 1.1. (var. 1)

Kostřava červená trsnatá 30 %
Kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %
Kostřava červená krátce výběžkatá 30 %
Jílek vytrvalý 20 %

Výběr podle polohy

Také v rodinných zahradách je důležité respektovat půdní a stanovištní podmínky pro založení trávníku. Ve vlhčích místech u zdí na severní zastíněné straně domu je možné úspěšně vysévat trávníkové směsi s metlicí trsnatou, které jsou k dispozici jen u specializovaných firem. Jiný typ trávníku v těchto podmínkách nesplní očekávání majitelů.

Příklad složení směsi do vlhkých a zastíněných podmínek vypadá následovně:

Kostřava červená dlouze výběžkatá 10 %
Kostřava červená krátce výběžkatá   5 %
Lipnice luční 25 %
Metlice trsnatá 60 %

Prvorepublikové zahrady s doplňkovými druhy

Zajímavá řešení nabízejí trávníky v rodinných zahradách historických prvorepublikových vil, které by měly, úplně stejně jako architektonické úpravy budov, citlivě ctít proporce a přirozenost prostředí. Travní směs do těchto v podstatě historických zahrad by měla obsahovat kromě základních travních druhů jako je jílek vytrvalý, lipnice luční a kostřava červená, také doplňkové trávníkové druhy – např. poháňku hřebenitou, psineček obecný, lipnici hajní nebo bojínek cibulkatý.

Nová řešení: více bylin

Při navrhování travnatých ploch v rodinných zahradách se novými poznatky ze zahraničí inspirují jak zahradní architekti, tak i majitelé zahrad. Například téma přírodních zahrad respektující zásady permakultury se promítá i do volby trávníků Čím více rostlinných druhů se v trávníku přírodní zahrady objeví, tím spokojenější jeho uživatelé jsou. A ještě víc v případě, když v trávníku porostou bylinné druhy s léčivým účinkem nebo s využitelností v kuchyni. Podle zastoupení bylin ve směsi se porost může podobat bylinnému trávníku, květnaté louce nebo biotopovému společenstvu.

směs Slunovrat

Na prosluněná stanoviště se hodí suchovzdorná směs Slunovrat

Při navrhování travnatých ploch a záhonů ve veřejné zeleni obcí a měst bývá často pro zahradní architekty a realizátory nejtěžším úkolem jasně stanovit a definovat cíl, kterého chtějí investoři nebo uživatelé dosáhnout. Druhově pestrý porost může být jedním člověkem chápán jako velice cenné společenstvo, ale jiní ho vnímají jako zaplevelenou neudržovanou plochu, která do prostor veřejné zeleně nepatří.

  • Bohatě kvetoucí kopretinová louka se obyvatelům měst bude líbit určitě, ale doba mezi výsevem takové směsi a kvetoucími kopretinami trvá skoro dva roky. Komu by se mezi asfaltovými komunikacemi a panelovými sídlišti chtělo na zeleň tak dlouho čekat. Plevele je na ulicích už tak dost, tak proč se na něj dívat ještě tam, kde by mohl být alespoň parkový trávník.

Trávník se záhonem letniček

Příjemným oživením zahradnických úprav jsou stále častěji záhony s letničkami z tzv. přímých výsevů, které nejsou svázány ornamentem. Působí energicky a svěžími barvami rozjasňují veřejný prostor. Pouze některé jednoleté druhy se na těchto záhonech pravidelně samovolně přesévají, takže se jedná víceméně o krátkodobě založené porosty.

Trávník s letničkami

Atraktivně působí směs Karneval s podílem letniček a odolností k suchu

Kombinací těch výhodnějších vlastností květnatých luk a letničkových záhonů je možné vytvořit druhově pestré směsi s letničkami, které jsou stvořené na míru do míst s obecní výstavbou. Hodí se do parku, kolem chodníků a laviček, na dětská hřiště, ke stezkám pro cyklisty, na kruhové objezdy, ostrůvky zeleně zasazené uvnitř komunikací, apod.

V době mezi výsevem směsi a vývinem jednoletých rostlin je důležité ubránit plochu před plevelem. Výsevky směsí květnatých luk s letničkami jsou závislé na podílu šlechtěných letniček (7–30 %), vytrvalých bylin (23–50 %) a trav (20–70 %) ve směsi a pohybují se mezi 2–5 g/m².

Většinou se porosty v roce založení sečou jednou na konci vegetačního období, maximálně dvakrát, pokud je skutečně potřeba na zapleveleném pozemku v první polovině roku provést tzv. „na vysoko“ šetrnou odplevelovací seč. V dalších letech se postupně prosadí vytrvalé byliny a porost dostane postupně charakter květnaté louky.

Štěrkové trávníky

Jsou další možnou alternativou k asfaltovým parkovacím stáním se schopností vysoké vodopropustnosti. Svou tradici už mají v německy mluvících zemích. Právě vsakovací schopnost při současné zatížitelnosti zpevněných vegetačních substrátů ve štěrkových trávnících zvyšuje ekologický význam těchto ploch.

Podle intenzity využití jsou zakládány štěrkové trávníky

  • s jednou nosnou vegetační vrstvou s mocností 15–30 cm,
  • se dvěma vrstvami, kde je hlubší vrstva drenážní o mocnosti 20–25 cm z hrubšího materiálu; svrchní vrstva má mocnost 10–15 cm a obsahuje jemnější frakci štěrku smíchanou s kompostem. Při výstavbě dvouvrstevných štěrkových trávníků může nastat nepříjemná situace, kdy je svrchní vrstva kvůli slabší mocnosti snadněji rozrušena a jemnější částice postupně tlakem a srážkami klesají do spodní drenážní vrstvy a snižují její propustnost.

Foto Agrostis Trávníky

Zdroj Zahrádkář 2/2013

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

23. 4. 2024

Zelenina, bylinky a koření v dubnových výsevech a výsadbách

Do volné půdy vyséváme kořenovou, listovou i košťálovou zeleninu, kterou jsme ven v této sezoně zatím neseli. Vedle toho opakovaně vyséváme zahradní řeřichu, špenát, ředkvičky, saláty a další.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x