Které luční a pobřežní byliny vybrat do vlhké zahradní půdy

17. 12. 2021

Vhodné byliny dokážou dát zahradnímu zákoutí punc půvabného přírodního společenstva. Jde to i ve slunné zahradě v místě s nadbytkem vody v půdě.

V minulosti sloužila místa s velkou zásobou půdní vláhy jako dobrý zdroj píce a sena pro koně a dobytek. Za staletí obhospodařování těchto pozemků se zde vyvinula rozmanitá rostlinná společenstva s množstvím krásně kvetoucích bylin. Ačkoliv tyto cenné biotopy často zlikvidovaly meliorace nebo je pohltila zástavba, stále v mnoha zahradách přežívají.

Byliny vytvoří pohledný přechod mezi trávníkem a potokem

Dobrý příklad využití domácích druhů bylin k přirozenému přechodu mezi trávníkem a vodním tokem

Jak poznáme vlhké stanoviště

Množství vody v půdě v průběhu vegetace poznáme mnoha způsoby. Tím nejjednodušším je druhové složení. Pokud se v louce vyskytují druhy jako pryskyřník, kakost luční, krvavec toten nebo třeba sítina, je zřejmé, že je zde vody dostatek.

Kakost luční

Kakost luční roste na vlhčích loukách a má mnoho zahradních kultivarů

Vlhčí půdu na louce poznáme také podle toho, že jsou zde byliny vyšší, porost většinou hustší a v létě je tráva déle zelená či se zde po dešti déle drží voda. Každá lokalita je trochu jiná a i množství vody se v průběhu sezony může výrazně lišit. Na zvýšené množství vody rostliny většinou reagují mohutnějším růstem. Oproti suchým stanovištím bývají však vlhčí půdy druhově chudší.

Pryskyřník prudký

Pro vlhké louky jsou typické druhy jako třeba pryskyřník prudký

Když budeme chtít takové místo osázet, je třeba spolu se správným výběrem rostlin uzpůsobit spon výsadeb, tj. dávat méně kusů na metr čtvereční. Na vlhkých půdách se většině běžných rostlin daří dobře.

Na důležitosti však získává konkurenční síla jednotlivých rostlin. Vedle pěstovaných tu velmi dobře prosperují i plevele, jako třeba bršlice, kopřiva dvoudomá či šťovík tupolistý.

Kontrast květnaté louky a nízkého trávníku

Vlhká květnatá louka bude v zahradě vítaným kontrastem k nízko kosenému trávníku

Byliny pro vlhké louky

Byliny z vlhčích luk lze většinou bez problémů použít v podobných místech na zahradách. Mnoho z nich je v zahradnické kultuře dlouho a existuje více okrasných kultivarů. Patří mezi ně třeba rozrazil, kakost, bezkolenec, jarmanka, z vlhčích stanovišť kyprej vrbice, kosatec (žlutý i sibiřský), upolín nejvyšší a mnohé další. Trvalky z vlhkých luk lze sázet do záhonů a tvořit z nich komponované kombinace, nebo je lze vysévat jako luční porost.

Tipy na luční druhy: rozrazil dlouholistý, bezkolenec modrý, bezkolenec rákosovitý, kakost luční a lesní, krvavec toten, tužebník jilmový, řebříček bertrám, kohoutek luční, máta dlouholistá a vodní, kozlík lékařský, upolín nejvyšší, prvosenka vyšší, rdesno hadí kořen, pryšec bahenní, žluťucha lesklá a žlutá, vrbovka úzkolistá, jarmanka větší, ocún jesenní, oman vrbolistý, metlice trsnatá, mečík bahenní a střechovitý, děhel lesní.

Byliny k vodě

Okraje vody mají v zahradách tradiční okrasné uplatnění. Ať již se jedná o přechod mezi trávníkem a vodní plochou, či o výsadby rašelinišť. Některé z vitálně rostoucích druhů jsou také důležitými rostlinami, které chrání břehy. Používá se jich v kombinaci s dalšími technickými prvky, jako jsou kokosové rohože či válce.

V posledních letech získávají významné uplatnění v čisticích zónách přírodních koupacích jezírek. V takovýchto případech lze velmi dobře kombinovat funkční vlastnosti rostlin s okrasnými. Dá se předpokládat, že využívání těchto vodních ploch nadále poroste a s ním i škála vyzkoušených rostlin.

Samostatnou kapitolou je využití těchto rostlin v kořenových čistírnách odpadních vod. Pokud chceme nechat vodu zasakovat, lze využít promyšlený systém příkopů a vsakovacích ploch. Zde, na místech, která jsou nepravidelně periodicky zaplavována a voda se zde zdržuje i více dní, se dá také využít velmi úspěšně domácích rostlin, které se přirozeně na okrajích vody vyskytují.

Vrbina penízková

Vrbina penízková je běžná atraktivní pokryvná bylina vyhledávající vlhčí místa na slunci i v polostínu

Druhy vhodné pro břehy: pryšec bahenní, kosatec sibiřský a žlutý, kyprej vrbice, tužebník jilmový, kostival lékařský, vrbina penízkovitá, blatouch bahenní, vrbina obecná, chrastice rákosovitá, orobinec, rákos obecný.

Druhy pro bahenní prostředí: vachta trojlistá, vrbina kytkokvětá, rosnatka okrouhlolistá, suchopýr, bezkolenec modrý, sítina, bledule letní.

Suchopýr úzkolistý

Suchopýr úzkolistý roste na zamokřených loukách a podmáčených půdách

Pozor na agresivní druhy

Na většině pobřežních míst jsou rostliny přirozeně velmi vitální a občas až příliš agresivní. Většina se jich rozrůstá podzemními odnožemi. Mezi nejagresivnější patří například puškvorec obecný, rákos obecný, orobinec širolistý, máta dlouholistá či ostřice. Tyto druhy lze použít pouze pro rozsáhlejší plochy nebo třeba do kořenových čistíren.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

21. 4. 2024

Jak zavlažovat rostliny, a neplýtvat přitom vodou

Přírodní srážky a spodní voda nestačí pro zásobování vodou náročných zahradních rostlin. Nedostatek vody vede u rostlin k jejich vadnutí a tím omezení růstu, kvetení i výnosu. Spotřeba roční dodatečné závlahy při normálním průběhu vegetace se odhaduje na 300 až 500 l vody na m².

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x