Krása přirozenosti: Když jsou nám nejbližší divoké trvalky

11. 1. 2021

V přírodě okolo nás se vyskytuje mnoho nádherných květin. Jedná se o druhy plané, nešlechtěné. Přesto, nebo právě proto mají tyto rostliny řadu příznivců.

Divoké rostliny se oproti zahradním druhům a kultivarům vyznačují určitou jednoduchostí a lehkostí. Postrádají většinou ony velké a těžké květy v bohatých květenstvích, nicméně často také dokážou překvapit svou krásou.

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum)

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) je nádherná domácí trvalka

Většinou nemají kompaktní polokulovitý tvar ani vyhledávaný zakrslý růst. Jsou takové, aby co nejlépe přežily na místě, kde se soupeří o vodu, světlo a živiny. Tyto rostliny jsou krásné svou přirozeností.

Oblíbené domácí trvalky

Původní, odborně řečeno autochtonní, rostlina je druh, který se vyskytuje přirozeně, nebo sem doputoval v průběhu času samovolně, bez přispění člověka. Označení domácí druh je volnější pojem spíše zahradnický, avšak hojně používaný a většinou označuje druhy z daného regionu. V Česku můžeme výskyt většiny takových rostlin považovat za středoevropský

Přitom jde o množství atraktivních druhů z nejrůznějších prostředí – od extrémně suchých, slunných kamenných spár přes stinné porosty lesů až k mokřadním a vodním společenstvům. Při toulkách krajinou lze najít množství inspirace, ale také nápovědy.

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) miluje slunečná suchá stanoviště

Můžeme například zjistit, že koniklec (Pulsatilla) a kopytník (Asarum) nejsou vhodnou kombinací pro společné místo; v přírodě se ani nedají vedle sebe nalézt.

Na druhou stranu objevíme i skutečnosti, že řada rostlin snese velmi různorodé podmínky a dovoluje nevšední a zajímavé kombinace. Na jednom místě pak vedle sebe poroste hlaváček jarní (Adonis vernalis) z extrémně suchých stepních lokalit a rozrazil dlouholistý (Veronica longifolia) či kyprej vrbice (Lythrum salicaria) původně z vlhkých luk a okrajů vody.

Chvála divokosti, léčivek, květů…

Kdysi měly pestrá společenstva rostlin a živočichů svou domovinu velmi rozmanitou. Běžné byly vypásané okraje cest, meze, remízky, mokřiny, drobné vodní plochy, hromady kamení na okraji polí, kamenné zídky a další místa. Vytvářely prostor pro obrovskou rozmanitost druhů rostlin i živočichů. Právě tento ztracený ráj můžeme rostlinám nabídnout na zahradě.

Mnohé domácí rostliny jsou také léčivými rostlinami, a pokud je máme na zahradě, ušetříme si hledání.

Domácí trvalky ve váze

Domácí trvalky jsou velmi pěkné i jako řezané rostliny

Samozřejmě se dají tyto rostliny použít také jako řezané a mnohé z nich nás překvapí svou výdrží ve váze. Obyčejné, jednoduché kvítky jsou také zajímavým kontrastem k zahradním, velko- a plnokvětým odrůdám. Vyplatí se na zahradě kombinovat domácí a nedomácí – šlechtěné – rostliny.

Kam se hodí

Plané rostliny se dají využít ve většině míst na zahradě. Tím, že si na zahrádku vysadíme plané rostliny, se nám často také otevřou oči a při toulkách přírodou si jich začneme všímat mnohem více, než doposud. Kdo si na zahradě chce vytvořit květnatou louku, nejspíš si koupí druhově bohaté osivo a podle návodu si louku založí.

Ale stejně tak můžeme rostliny vysazovat do promyšlené kompozice. Navíc domácí trvalky budou vypadat poměrně dobře i při omezené péči. Divoké nešlechtěné rostliny nejsou zhýčkané..

Chování nešlechtěných rostlin

Používání divokých, planých rostlin má určitá specifika, na která přijdeme poměrně záhy. Například rostliny chrpy luční (Centaurea jacea) a chrpy čekánku (Centaurea scabiosa) jsou v přírodě často na suchých, travnatých okrajích luk a lesů, jsou relativně nízké a nápadně kvetou.

Po vysazení do záhonu, kde není taková konkurence okolních rostlin (zejména zapojeného trávníku) a jedná se o standardní půdu v zahradě, však vyrostou obě chrpy přes 120 cm a budou se vyvracet a vytvářet stovky velmi dobře klíčivých semen.

Jarní tip do zahrady

Jarní soulad dymnivek, sasanek, křivatců a dalších rostlin lze docílit také v zahradě

Podobně divoce se chová mnoho dalších rostlin, jako je kozlík lékařský (Valeriana officinalis), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) a další. Je to dáno jejich životní strategií a přizpůsobením na využití všech dostupných míst pro přežití v jinak poměrně drsném konkurenčním prostředí.

Podobná překvapení nás čekají u řady trvalek ze suchých a chudých stanovišť jako jsou jestřábníky (Hieracium pilosella, H. aurantiacum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), lnice květel (Linaria vulgaris) a mnoha dalších, které se mohou na novém záhonu extrémně rychle rozšířit zejména díky podzemním výběžkům.

Inspiraci z přírody lze přenést do zahrady

Inspirace z přírody – šalvěj luční (Salvia pratensis) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)

Některé plané domácí druhy naopak překvapí svou okrasnou hodnotou, která díky malé konkurenci okolí ukáže v plné kráse. Velice atraktivní a bez tendence ovládnout okolní plochy tak je např. koniklec (Pulsatilla), šalvěj (Salvia nemorosa, S. pratensis), len žlutý (Linum flavum), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) a další. Používání těchto planých rostlin nám přinese mnoho nových zkušeností.

Oman mečolistý

Oman mečolistý (Inula ensifolia) je velmi dekorativní a v květu nepřehlédnutelná trvalka

Samozřejmě je možné sehnat i kultivary domácích rostlin, které mají kompaktní stavbu jako například s omanem mečolistým (Inula ensifolia Compacta), dobromyslí (Origanum vulgare Compactum) a dalšími.

U mnoha druhů trvalek, zejména modře kvetoucích, naleznete i v přírodě exempláře s různou škálou barev od bílé, přes růžovou až k mnoha odstínům modré a fialové. Některé zahradní odrůdy jsou tak vlastně plané rostliny a kultivary jsou pouze výběry určitých zajímavostí, jako je barva květu, tvar listu, výška či celkový vzhled.

Zběhovec plazivý

Zcela běžná, nenáročná a přitom krásná trvalka je zběhovec plazivý (Ajuga reptans)

Záleží na vkusu a možnostech každého, zda preferuje divokost se vším všudy, nebo chce jít trochu jiným směrem. Hmyz, který je na určité druhy vázaný, tyto lidské detaily většinou neřeší a ocení planou rostlinu stejně jako kultivar.

Kde plané rostliny získat

Jistěže nebudeme rostliny z volné krajiny vyrývat, a ohrožovat tak jejich populaci na daném místě. Většina našich druhů planých rostlin klíčí poměrně spolehlivě, a tak sběr menšího množství osiva ze zralých rostlin a vypěstování danou populaci nijak neohrozí.

  • To platí v krajině mimo zvláště chráněná území a s výjimkou rostlin chráněných a ohrožených, které nelze ani takto sbírat. V CHKO a dalších chráněných lokalitách musí zájemce nejprve kontaktovat příslušné orgány ochrany přírody a domluvit se s nimi na jakékoliv manipulaci s rostlinami.
Udatna lesní (Aruncus vulgaris)

Udatna lesní (Aruncus vulgaris) je mohutnou nepřehlédnutelnou solitérou a to i do zahrady

Můžeme rovněž zapátrat po zahradnictví, které se specializuje na domácích plané rostliny a jejich osiva. Minimálně jedno takové existuje.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

14. 4. 2024

Jak upravit řezem broskvoň po jarní výsadbě

Nově zakoupenou broskvoň vysazujeme co nejdříve. Při výsadbě provedeme srovnávací řez koruny, aby nadzemní část rostliny odpovídala kořenové části.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x