Jak na efektivní a přirozené uchovávání vody v zahradě

14. 9. 2023

V přírodě jsou základem udržení vody v půdě tzv. neuklizené plochy. Může to být vrstva zetlelého listí, porosty mechů či drobných bylin.

Kdy nejčastěji půda vysychá

Velký vliv má:

  • sekání a dočista vyhrabané plochy,
  • zrnitost materiálu na povrchu ploch. Hrubozrnná struktura se vzduchovými dutinami neumožňuje tak snadné vypařování vody. Čím je naopak jemnější zrnitost povrchu, např. u bláta nebo jílu, tím více se uplatňuje kapilární vzlínavost vody. Povrch pak rychle vysychá a praská. Zrnitost navíc úzce souvisí s provzdušněním půdy.
Vypařování vody

Vsakování a výpar vody

Proti nežádoucímu vysychání v přírodní zahradě se hojně využívá nastýlání, neboli mulčování, které půdu zastiňuje, provzdušňuje, zabraňuje výparu vody a zároveň při rozkladu substrátu i hnojí. Do určité míry zpomaluje také růst plevelů.

Pokud v přírodním ekosystému hovoříme o uchování vody, máme na mysli především snížení výparu.

Jako mulčovací materiál se může použít sláma, drcená kůra nebo štěpka, kartonový papír. Dalo by se říct, že jde o materiály dovezené zvenčí.

Rašelina je dokonce neobnovitelná. Až ji vytěžíme, žádné další už se nedožijeme. Proto přírodní zahradník používá k nastýlání materiál z vlastních zdrojů určený k recyklaci.  Což je tráva, seno, vypleté rostliny, kompost, listí nebo kameny.

Nastýlá se především:

  • kolem vysázených stromů a keřů, případně zeleniny,
  • na svažitých terénech, kde je vhodné kombinovat nastýlání s terasováním,
  • na plochy založené přímým výsevem,
  • zvláště tam, kde není možnost dostatečné a pravidelné zálivky.

S nadsázkou lze říci, že nastýlání je takové zavlažování bez zalévání.

Zadržení vody pomocí nastýlání

Do principu uchovávání vody v půdě můžeme zapojit i děti

Zadržení vody v přírodních porostech

V přírodních porostech, které zdárně přežívají období sucha, jsou vždy zastoupeny druhy rostlin s přízemními růžicemi listů, jako jsou jitrocele, jetel plazivý, kopretiny, prasetníky, zběhovce, pampelišky, máchelky, jestřábníky nebo sedmikrásky. Tyto druhy zastiňují prostor kolem rostliny a snižují tím vypařování vody.

V přírodní zahradě, s požadavkem minimální náročnosti na údržbu, vydrží plochy s těmito rostlinami déle zelené, nežli intenzivní trávníky. V období sucha zůstává plocha i po posečení zelená právě díky přízemním listům rostlin. Pokud pokosený trávník obsahuje pouze stébelnaté druhy, bez zálivky velice rychle vysychá.

Snížení výparu cvody

Rostliny s přízemními růžicemi listů přirozeně pomáhají zadržet vodu

V případě, že se naopak dlouhodobě neseče v deštivém období, tráva rychle přerůstá, poléhá a odspodu zahnívá. Nízké druhy rostlin, naproti tomu, ve vlhku bez údržby nepřerůstají do velké výšky, snášejí sešlapování i pojíždění autem

Neobvyklá myšlenka udržení vody

Tradiční zahradník neustále pleje i v období sucha. Ovšem i přízemní plevel tvoří bariéru proti vysychání. Jestliže ho odstraníme, musíme okopávat a zavlažovat. Lépe je nechat vytržený plevel ležet mezi rostlinami jako mulčovací vrstvu.

Mulčování plevelem

Skutečnost, že se v úmorných vedrech trávníky nesečou a zelenina nepleje, přispívá právě k nízké údržbovosti přírodních zahrad. Platí to i pro období dlouhodobých dešťů. Neposečená louka vypadá sice nevzhledně, ale nadzemní části rostlin do sebe nasají velké množství srážkové vody. Kdyby byla nízko posečená, došlo by k povrchovému odplavování půdy a živin. V přírodní zahradě tudíž sečeme a plejeme, až deště ustanou.

Kresby autor, foto M. Bruchter

 

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

7. 12. 2023

V prosinci odebíráme rouby ovocných dřevin, hlavně peckovin

V prosinci začíná období vhodné pro odběr roubů. Kdo se chystá přeroubovat ovocné stromy, měl by si být jist, že vybere rouby v perfektnímu zdravotnímu stavu.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x