Škůdci zeleniny aneb i na konci léta buďme obezřetní

19. 8. 2022

Koncem meteorologického léta roste na záhonech většinou zelenina s dlouhou vegetační dobou, a tak mají škůdci zeleniny pré.

Na zelenině se objevuje mnoho druhů škůdců. Často bývá ovšem  jejich výskyt početnější než na jaře, protože se jedná o druhou nebo třetí generaci. Opakovaným pěstováním raných a pozdních odrůd společně s výsevem zeleniny koncem léta nedaleko od sebe se na malých zahrádkách vytváří tzv. zelený most, kdy mají škůdci pro svůj vývoj dostatek potravy.

Kteří škůdci trápí brukvovitou zeleninu

Jde především o několik druhů housenek, které mohou způsobit rozsáhlé škody žírem. Mezi nejčastější patří:

Škůdci zeleniny: žír od housenek motýlů

Poškození žírem housenkami motýlů

  • Housenky běláska zelného (Pieris brassicae), které jsou na konci vývoje asi 40 mm dlouhé, šedavě zelené s černými bradavičkami. Během žíru jsou poměrně nápadné.
  • Housenky méně známého běláska řepového (Pieris rapae) jsou matně zelené s jemným žlutým proužkem na hřbetě a bocích a tmavou hlavou. Obvykle skrytě vyžírají hlávky uvnitř a jejich přítomnost prozradí především jejich trus.
  • Rovněž žlutohnědé housenky nočních motýlů můry kapustové (Lacanobia oleracea) nebo tmavěji zbarvené housenky můry zelné (Mamestra brassicae) se objevují poměrně často.
  • Největší škody ze všech motýlů však způsobuje osenice polní (Agrotis segetum). Její housenky na počátku vývoje ožírají listy, ale později významně poškozují kořeny mnoha druhů rostlin.
Škůdci zeleniny: bělásek zelný - housenka, bělásek řepový

Housenka běláska zelného (vpravo) a běláska řepového

Na zahradách proti malým housenkám použijeme přípravky na bázi mazlavého mýdla. Doporučované pyretroidy jsou sice účinné, ale hubí i přirozené nepřátele a užitečný hmyz. Podrobnosti o jednotlivých přípravcích, jejich účinných látkách, dostupnosti pro hobby pěstitele nebo o jejich škodlivosti pro další živočichy uvádí Rostlinolékařský portál.

Na malých zahrádkách nezapomínejme na mechanický sběr, který je hodně účinný a na který občas zapomínáme.

Nové výsevy a výsadby

Nové výsadby či výsevy např. ředkviček je i v podzimním období vhodné zakrýt bílou netkanou textilií, která spolehlivě zabrání poškození dřepčíky nebo květilkou zelnou. Neochrání však před plži, kterých v srpnu bývá mnohem více než v jarním období.

V posledním období u pozdních odrůd brukvovité zeleniny často škodí  dospělci i larvy molice vlaštovičníkové (Aleyrodes proletella) na spodní straně listů . Na zahrádkách je možno doporučit opět použití mazlavého mýdla nebo přípravků na bázi oleje.

Jak ztížit škůdcům na zahradě rozmnožování, to je otázka ochrany zeleninového záhonu

Všechna vývojová stadia molice vlaštovičníkové; foto J. Rod

Kteří škůdci zeleniny mohou potrápit pór

Na póru se v průběhu srpna objevuje poškození larvami druhé generace vrtalky pórové (Phytomyza gymnostoma). Žlutavé larvy způsobují deformace a praskání póru. Následkem toho pak rostliny hořknou. Nápadnější jsou hnědé chodbičky v pletivech a tmavé, drobné kukly. Zejména v případě poškození cibule tímto škůdcem v období června je velmi pravděpodobné i následné napadení póru.

Koncem července je možno přikrýt porost póru bílou netkanou textilií. V opačném případě se nevyhneme použití pesticidů. (Asi v polovině srpna je možno ošetřit pyretroidy nebo neonikotinoidy. Nejmenší vliv na okolní prostředí mají přípravky s obsahem abamektinu.)

Velké škody na póru způsobuje v srpnu druhá generace housenek drobného motýla molíka česnekového (Acrolepiopsis assectella). Samičky kladou vajíčka jednotlivě na spodní stranu listů póru. Vylíhlé housenky zpočátku minují v listech, později se vžírají do listů a pokračují v žíru uvnitř listů, které odumírají.  Typická je drť v listech po žíru housenek.

Ochrana je obtížná, protože je potřeba určit termín líhnutí housenek v období, kdy jsou na povrchu listů. Na ochranu proti molíkovi je vhodné použít obdobné přípravky jako proti vrtalce pórové. Ovšem postřik je nutné opakovat.

škůdce housenka molíka česnekového ničí pór žírem

Rostlina póru poškozena žírem housenek molíka česnekového

Škůdci zeleniny a mrkev, celer, řepa

Někteří škůdci zeleniny mohou poškodit např. téměř celou úrodu mrkve. Jedná se o larvy druhé generace mouchy pochmurnatky mrkvové (Psila rosae). Žlutobílé larvy se zavrtávají do kořene mrkve, který je protkán černými chodbičkami. Kořen následně hořkne.

Ochrana proti pochmurnatce je obtížná. Opět je nejlépe použít bílou netkanou textilii. Někdy se doporučuje kombinovat výsev mrkve s výsadbou cibule ze sazečky nebo setí kopru. Začátkem srpna však obvykle tyto kombinace již nejsou účinné, protože cibule i kopr přirozeně dokončují svou vegetaci. Použití pesticidů na zahrádkách je bohužel málo účinné.

V listech celeru minují od počátku srpna larvy druhé generace mouchy s tmavou kresbou na blanitých křídlech vrtule celerové (Eulelia heraclei). Větší škody způsobuje na řapíkatém celeru, než na celeru bulvovém. Následkem  odumření listů je špatný i vzrůst bulvy. Mohou škodit také na libečku nebo pastináku či petrželi. Dospělci jsou v porostech poměrně nápadní a v případě jejich výskytu je vhodné použít např. postřik přírodním  azadirachtinovým insekticidem.

Škůdci zeleniny: larva vrtule celerové

Mina způsobená larvou vrtule celerové

Podobné poškození minováním v listech způsobuje na vysetém listovém špenátu květilka řepná (Pegomya betae). Dospělci jsou podobní mouše domácí. Listy špenátu zasychají a pro konzum jsou nevhodné. Jedinou možností ochrany je opět zakrýt porost bílou netkanou textilií. Z hygienických důvodů není u listového špenátu možná ochrana pesticidy.

Všechny druhy zeleniny je nutné chránit proti všem druhům plžů. Způsobují rozsáhlé škody na rostlinách všech velikostí.

Vzhledem k bezpečnosti použití by se měly na zahrádce používat pouze granulované přípravky na bázi fosforečnanu železitého. Tato látka je vysoce účinná proti všem druhům slimáků a současně  není nebezpečná pro žádné jiné živočichy a rovněž je bezpečná pro člověka. Nesežrané granule se po čase v půdě rozloží a rostliny účinnou látkou využijí jako hnojivo. Výhodou je, že těla mrtvých slimáků se nerozkládají na povrchu půdy.

Zdroj: Autor působí v oboru rostlinolékařství na Katedře ochrany rostlin ČZU v Praze

Foto autor a J. Rod

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

23. 4. 2024

Zelenina, bylinky a koření v dubnových výsevech a výsadbách

Do volné půdy vyséváme kořenovou, listovou i košťálovou zeleninu, kterou jsme ven v této sezoně zatím neseli. Vedle toho opakovaně vyséváme zahradní řeřichu, špenát, ředkvičky, saláty a další.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x