Škůdce likvidujte brzy zjara mechanicky a olejovými postřiky

10. 3. 2021

Příroda se v březnu probouzí a první zásahy proti škodlivým organismům patří k důležitým pěstitelským krokům. Později už nemusí být tak úspěšné jako časně na jaře.

Březnové počasí bývá proměnlivé, teplejší dny střídá zimní nepohoda. Někde leží sníh. Velké rozdíly v teplotách způsobuje i nadmořská výška. V zahradách ležících v polohách kolem 400–500 m nad mořem a výš se mnohdy opatření proti škůdcům posouvají do dubna.

Mechanická likvidace škůdců

Při teplotách okolo 10 °C nastává nejvhodnější období k hubení přezimujících stadií škůdců. Snadno se zjišťují přezimující housenky některých druhů motýlů – např. bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) nebo běláska ovocného (Aporia crataegi).

Zimoviště motýlích housenek

Zimní hnízda motýlích housenek

Tyto druhy si postupně na podzim vytvářejí zapředením listů a větévek velká, nápadná zimní hnízda. Zde přezimují desítky housenek chráněných před nepřízní počasí i přirozenými nepřáteli. Tyto velké a nápadné útvary je nutné ze stromů odstřihnout a mechanicky zlikvidovat.

Časně jarní postřiky

Převážná část škůdců ovocných dřevin přezimuje na hostitelských rostlinách méně nápadným způsobem. V trhlinách kůry nebo u pupenů se skrývají vajíčka, larvy, kukly nebo i dospělci. Zejména vajíčka jsou skutečně drobná, na kůře stromu na první pohled téměř neviditelná. Mohou se však vyskytovat i ve větším množství a běžnou lupou je lze odhalit.

Zejména na jabloních se mohou na jednoletých a dvouletých větvičkách vyskytovat velké snůšky drobných červených vajíček roztoče svilušky ovocné (Panonychus ulmi). Ve větším množství jsou patrné i pouhým okem.

Červená vajíčka svilušky ovocné

Červená vajíčka svilušky ovocné. To bělavé jsou již vylíhlé. Foto J. Kazda

Přezimují vajíčka mery jabloňové (Cacopsylla mali) jsou oválná, oranžově žlutá, krátkou stopkou zapuštěná do kůry, nejčastěji na přechodu mezi starým a novým dřevem.

Mšice přezimují černými lesklými vajíčky, na jabloni především mšice jabloňová (Aphis pomi) a mšice jitrocelová (Dysaphis plantaginea), které způsobují deformace letorostů, listů a opad nebo deformace mladých plůdků.

Přezimující vajíčka mšic

Přezimující vajíčka mšic

Housenky drobných motýlů – např. slupkových a pupenových obalečů, obaleče jablečného (Cydia pomonella) nebo různých drobných minujících motýlů – přezimují v pavučinovitých zápředcích (velikost 1,2 až 2 x 5–8 mm), v trhlinách kůry, ve vidlicích větévek nebo za starými šupinami pupenů.

Vajíčka mery jabloňové

Vajíčka mery jabloňové

Přezimující stadia škůdců je nutné hubit cílenými postřiky. Nelze však využít běžně používané insekticidy, které se osvědčily ve vegetačním období. Na přezimující stadia hmyzu a roztočů jsou neúčinné. V současnosti se brzy na jaře, kdy teploty dosahují 5–10 °C, ošetřují stromy tzv. jarními postřiky.

Účinnou látkou těchto přípravků je rostlinný olej. V této době přezimující stádia již intenzivně dýchají a olejová složka pokryje přezimující larvy tenkým filmem, který je udusí. Postřik je účinný proti všem přezimujícím vývojovým stadiím škůdců.

Štítenka čárkovitá na kůře stromů

Nenápadná štítenka čárkovitá na kůře stromů

Postřikem musí být zasaženy všechny části rostliny, působí pouze dotykově, kam dopadnou kapičky. Přípravky se aplikují nejlépe na začátku rašení nejpozději do stadia tzv. myšího ouška. Pozdější aplikace by mohly způsobit popálení listů. Použít můžeme přípravky na bázi řepkového oleje – Biool nebo Ekol.

Jarní olejové postřiky platí i na úporné škůdce

Jsou základní možnou ochranou proti štítence zhoubné (Quadraspidiotus perniciosus), štítence čárkovité (Mytilococcus ulmi) a puklici švestkové (Parthenolecanium corni).

Puklice švestková

Puklice švestková

Všechny uvedené druhy škůdců sají na kůře kmínků a větví dřevin a keřů. Proti vnějším podmínkám se chrání vytvářením štítků různých tvarů. Dokonale splývají s okolní kůrou a většina pěstitelů si jich ani nevšimne.

Podle druhů způsobují buď poměrně rychlé odumření celé rostliny, nebo dlouhodobé chřadnutí stromů, které nepřirůstají a špatně plodí.

  • Běžné chemické přípravky aplikované během vegetace neproniknou přes štítek a nejsou proti těmto škůdcům účinné. Jarní olejové postřiky přezimující jedince spolehlivě zadusí.
  • Pouze na počátku vegetace se může omezit výskyt vlnovníkovců či hálčivců na užitkových i okrasných rostlinách.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

19. 4. 2024

Aby jiřinky, mečíky, sasanky a další naplno rozkvetly do krásy

Koncem měsíce vysazujeme v teplejších oblastech a podle vývoje počasí hlíznaté květiny, z nichž zejména jiřinky (Dahlia) krášlí zahradu po celé léto až do prvních podzimních mrazíků. Pokud chceme kvetení jiřin uspíšit, můžeme je přirychlit v teplejších podmínkách v květináčích.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x