Co s aksamitníky, když je trápí hniloba, fytoplazma či skvrnitost

1. 4. 2020

Navzdory značné odolnosti aksamitníku vůči choroboplodným zárodkům a škůdcům se občas stane, že jejich vzhled neodpovídá naší představě. Které příznaky signalizují nemoc nebo parazita?

Při předpěstování sazenic mohou způsobit problémy některé půdní houby, zejména r. Pythium a Rhizoctonia, původci tzv. padání klíčních rostlin, případně hynutí mladých rostlin. Pythium může vážně poškodit i některé citlivé cibuloviny, např. krokusy, pokud byly vysazeny na místo, kde rostly v předchozím roce aksamitníky.

Šedá hniloba

Šedá hniloba na aksamitníku

Při dlouhodobějším deštivém či vlhkém dusném počasí se na aksamitnících objevuje šedá hniloba (Botrytis cinerea). Květy a poupata hnědnou a pokrývají se šedohnědým hustým povlakem rozmnožovacích orgánů houby. Náchylné jsou stárnoucí květy. Na listech se často objevují hnědé skvrny na místech, kde zůstaly ležet opadlé okvětní lístky. K ochranným opatřením patří odstraňování odumřelých částí a stárnoucích květů. Mezi rostlinami by měly být dostatečné vzdálenosti, aby mezi nimi mohl proudit vzduch a povrchu rychle osychal. Za vhodných podmínek pro rozšíření plísně lze použít i fungicidy, např. Rovral Aquaflo.

Listové skvrnitosti

Jednou z příčin skvrnitosti listů může být houba Alternaria tagetica, způsobující na všech nadzemních částech, listech, stoncích i květech Tagetes erecta a T. patula charakteristické tmavé skvrny s antokyanovým lemem. Symptomy jsou obzvláště výrazné, pokud po infekci nastane delší vlhké období. Zpočátku se objevují chlorotické, 1–3 mm velké skvrny, které se zvětšují, od středu zasychají a pletivo často vypadává. Za obzvláště příznivých podmínek se mohou skvrny slévat do větších celků a infikované listy, případně celé rostliny, rychle odumírají. Za vlhka se na napadeném pletivu tvoří tmavý povlak houby.

  • Rostlinám může pomoci odstranění napadených listů, přihnojení a zabránění povrchovému ovlhčení pletiv, zejména v noci. Většinou není nutné používat k ošetření fungicidy, pokud se skvrnitost objevila již na jaře krátce po výsadbě, pak je vhodné použít např. Talent či Horizon 250 EW.

Na aksamitnících byly zaznamenány i bakterie způsobující vadnutí (Pseudomonas solanacearum) a listovou skvrnitost (P. syringae var. tagetes). P. solanacearum je příčinou zaostávání v růstu, vadnutí a uhynutí rostlin, zatímco P. syringae je původcem malých černých skvrn, které postupně nekrotizují. Chemická ochrana proti bakteriím není dostupná a rostliny je nutné zlikvidovat.

Fytoplazmy

Občas se u aksamitníků objeví nápadně žtuté či antokyanově zbarvené stonky s podivnými květy. Příčinou je napadení rostlin fytoplazmou Candidatus Phytoplasma asteris. Fytoplazmy se vyskytují v sítkovicích a jsou přenášeny křísy (např. pidikřískem zemákovým Empoasca fabae). Drobný světle zelený křísek poškozuje sáním mnoho dalších druhů květin a zeleniny.

Rostlina napadená fytoplazmou

Rostlina napadená fytoplazmou

Ochrana proti fytoplazmám není známa, napadené rostliny je třeba odstranit.

Napadení aksamitníku fytoplazmou se projevuje žloutnutím nebo prosvětlením žilek nově se vyvíjejících listů, zkrácením internodií hlavního stonku a tvorbou četných postranních výhonů.

Při infikování mladé rostliny zůstávají aksamitníky zakrnělé a pokud tvoří květy, jsou malé, deformované, často prorůstají zelenými lístky a zbarvení žlutých či oranžových květů se mění na zelené. Podle doby, kdy byly aksamitníky napadeny, rozvíjí se i symptomy. Mohou se objevit na celé rostlině, ale i na jediném výhonu.

Fytoplazm na aksamitníku

Příznaky fytoplazmy na květech aksamitníku

Kořenové hniloby aksamitníků

Houba Rhizoctonia solani, která způsobuje hnilobu kořenů, se na nadzemních částech neprojevuje žádnými charakteristickými příznaky. Způsobuje vadnutí, chřadnutí a kolaps listů či celé rostliny. Hnilobu a hnědnutí kořenů často doprovází hnědnutí i kořenového krčku a žloutnutí nejstarších listů. Ochrana v tomto případě je obtížná a nejvhodnější je celé rostliny odstranit.

Vysoké aksamitníky (T. minuta) mohou být napadeny i bílou hnilobou, jejímž původcem je půdní houba Sclerotinia sclerotiorum. I v tomto případě je vhodnější celé rostliny i s kořenovým balem odstranit do domovního odpadu. Houba má velmi široký okruh hostitelských rostlin nejen mezi okrasnými, ale i zeleninovými druhy, a přežívá v půdě několik let trvalými útvary, tzv. sklerocii. Rostliny sice lze ošetřit zálivkou fungicidem (např. Rovral Aquaflo), ale poškození většinou bývá natolik silné, že rostliny odumřou.

Napadené rostliny je vhodnější odstranit i s kořenovým balem než ošetřit fungicidní zálivkou (přípravky s účinnou látkou prochloraz), protože často není dosaženo požadovaného výsledku.

Vadnutí aksamitníku způsobují jen výjimečně půdní houby Fusarium oxysporum či Verticillium sp. Rostliny mohou být napadeny kdykoliv během vegetace. Mladé rostliny náhle zasychají, starší zastavují růst, jsou světle zelené s nejstaršími listy vadnoucími často jen na jedné straně stonku.

Rostliny mohou vadnout jen kolem poledne a v noci opět obnovit turgor, případně mohou být až do doby květu bez jakýchkoliv známek poškození a pak náhle zvadnou nebo pozvolna vadnout a uhynout. Na příčném průřezu stonku jsou v místě vodivých pletiv viditelné hnědé tečky či čárky. Ochrana je v tomto případě obtížná a základem zůstávají preventivní opatření.

Rostlina poškozená sviluškami

Rostlina poškozená sviluškami

Svilušky a mšice

Na suchých teplých místech, zejména v truhlících na balkonech, bývají aksamitníky silně napadeny sviluškami. Ve výsadbách na záhonech se mohou objevit mšice. V případě potřeby lze rostliny ošetřit některým z povolených insekticidů.

Foto autorka

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

13. 4. 2024

Duben je příznivým měsícem pro výsadbu trvalek

Po 5–10 letech podle druhu ustávají trvalky ve vývoji a růstu. Proto je dobré jejich zmlazení a případné rozmnožení. Dělení provádíme v době, kterou určí termín kvetení toho či onoho druhu: před rašením, po odkvětu nebo časně na podzim. Rozmnožit je můžeme i odkopky.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x