Tvary ovocných výpěstků

1. výpěstky bez korunky:

Jednoletí štěpovanci – očkovanci a roubovanci s výhony a obrostem vyrostlým za jedno vegetační období, výška výhonů min. 100 cm; u višní, hrušní štěpovaných na kdouli; jabloní štěpovaných na zakrslých podnožích 80 cm.

Špičáky2 a 3leté výpěstky, které nemají dosud založené korunky, kmen může mít jednoletý zakracovaný obrost v horní polovině a jeho výška musí odpovídat žádanému tvaru, kterého se dosáhne po seříznutí na korunku.

2. výpěstky s korunkou:

Vřetena – výška kmínku 30–50 cm, min. 5 výhonů, délka výhonů: terminál nejméně 50 cm, postranní min. 30 cm.

Palmety – výška kmínku 40-60 cm, 3 výhony s délkou min. 45 cm.

Zákrsky – výška kmínku 40–60 cm, 4–6 výhonů s délkou min. 45 cm.

Čtvrtkmeny – výška kmínku 80–110 cm, 4–6 výhonů s délkou min. 45 cm.

Polokmeny – výška kmínku 130–150 cm, 4–6 výhonů s min. délkou 45 cm.

Vysokokmeny – výška kmínku 170–190 cm, 4–6 výhonů s min. délkou 45 cm. Do počtu výhonů je zahrnován i terminál.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy