Zelené hnojení: Krásná svazenka se v půdě promění v živiny

8. 7. 2019

Vyčerpanou zahradní půdu můžeme plnohodnotně doplnit kompostem, zarytím dobře rozloženého chlévského hnoje a také zeleným hnojením.

Na uvolněné záhony vyséváme od července do časného podzimu rostliny, které rychle – zhruba do sedmi týdnů – hustě narostou nad zemí i pod ní. Zeleň i kořeny zaryjeme buď ještě na podzim, nebo jako ozimou variantu na jaře. Organická hmota přiláká půdní mikroorganismy, kteří ji postupně rozloží. Postarají se tak o humifikaci půdní vrstvy, v níž koření zelenina.

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia)

Pro zelené hnojení v zahradách upřednostníme směsky vhodných druhů.

Dobře roste na většině typů půd vyjma těžkých, zamokřených. Nevadí ji ani pokles teplot pod bod mrazu. Dlouho kvete, a tak poskytuje pastvu hmyzu ještě v době časného podzimu.

 

Pohanka (Fagopyrum esculentum)

Výsevy v suchém, horkém létě je třeba zavlažovat.

Rovněž roste bez větších nároků na půdu. Zejména na lehčich až písčitých půdách se jí daří. Vyžaduje nejlépe neutrální až mírně kyselejší půdní reakci. Vyšší obsah vápníku v půdě ji naopak brzdí.

Na rozdíl od svazenky pohanku ohrozí pokles teplot k 0 °C a zničí ji i slabý mráz. Nehodí se pro ozimé setí.

Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum)

Narůžovělé květy pohanky vítají včely a další hmyz

Podle typu půd se pro podzimní zarytí hodí:

Zelené hnojení má význam také pro rychlou kultivaci půd neobdělávaných, zanedbaných, zaplevelených nebo extrémně písčitých či jílovitých.

  • Do lehké a středně těžké půdy svazenka, pohanka, hrách setý peluška, hořčice bílá, seradela.
  • Do půdy s dobrým obsahem vápníku svazenka, hořčice bílá, hrách setý peluška, seradela.
  • Do kyselejší půdy pohanka, svazenka, lupina.

Na kořenech seradely (ptačí nohy seté) žijí v symbióze hlízkové bakterie, které zpracovávají vzdušný dusík. Stejný efekt nabízejí hrách a fazole, také jejich kořeny ponecháváme v zemi.

 

Pro zarytí na jaře lze použít směsi:

  • Do lehké půdy vikev huňatá, řepka ozimá, žito.
  • Do středně těžké a těžké půdy řepice ozimá, řepka ozimá, žito.

Dalšími rostlinami používanými do směsí zeleného hnojení je například vlčí bob, hrachor, vikev setá, jetel nachový zvaný růžák či inkarnát, jetel plazivý, slunečnice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aby vám nic neuteklo...

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

Zahrádkář 7/2019 titul Zahrádkářka 7/2019 titul předplatit si časopis darovat předplatné

Kalendárium

16. 7. 2019

Větve přetížené ovocnými plody podepřeme, aby se nezlomily

Ovocné stromy obtěžkané plody tak, že hrozí odlomení větví, včas opatříme oporami. Konce podpěr zakryjeme kusem pryže či hadice, aby nepoškodily kůru větví.

zobrazit další rady a tipy