Podzimní kompost pro jarní výživu půdy

28. 10. 2020

Na podzim se na zahrádkách hromadí množství organické hmoty dobře využitelné ke kompostování. Díky tomu můžeme mít k dispozici čerstvě kompostovanou zeminu už na jaře.

Podzimní odpad, který v zahradě neslouží jako půdní pokryv, ukládáme vhodným způsobem na kompostovací hromadu nebo do uzavřených kompostérů, kam na rozdíl od volných kompostů mají zamezen přístup hlodavci.

Na podzim založený kompost pak poskytuje již na jaře čerstvou kompostovou zeminu k širokému využití.

Starší kompost provzdušníme tak, aby neprochladl

Všechny dlouhodobé komposty přeházíme kvůli provzdušnění do konce října, ještě do příchodu silnějších mrazů. Později není přehazování vhodné, protože příliš nízké zimní teploty by zastavily humifikaci.

Kompostováním zahradního odpadu získáme cenné látky důležité pro zvýšení půdní úrodnosti a pro výživu rostlin. Připomeňme si desatero rad, jak kompostovat.

Způsoby kompostování

Komposty zakládáme v polostínu na dostupném místě

Zlatá pravidla kompostování

 1. Téměř všechny organické odpady z domácnosti a ze zahrádky jsou vhodným materiálem ke kompostování, pokud nejsou znečištěny škodlivými látkami.
 2. Při zakládání kompostu dbáme na vyvážený poměr mezi „zeleným“ materiálem bohatým na dusík a „hnědým“ materiálem, který je bohatý na uhlík.
 3. Rozdrcení materiálů před založením kompostu urychluje tlení a usnadňuje práci při přehazování.
 4. Místo ke kompostování by mělo být v polostínu a mělo by být dostupné za jakéhokoliv počasí.
 5. Vzduch potřebný k tlení se dostává do kompostu, když materiály ke kompostování zakládáme v kyprém stavu na vrstvu rozdrcených zbytků dřevin.
 6. K urychlení tlení zpravidla postačí, když přimícháme několik lopat zahradní půdy nebo kompostu.
 7. Při zakládání a ošetřování kompostu dbáme na stejnoměrnou vlhkost materiálů.
 8. Aby kompostované materiály vlivem slunce a větru nevyschly a živiny se vlivem deště nevyplavily, kompost zakryjeme půdou nebo vrstvou trávy.
 9. Při přehazování během kompostování se materiály nově promíchají a do kompostu se přivádí vzduch.
 10. Podle počátku, složení materiálů, péči a také účelu použití lze kompost používat již po 3 až 6 měsících.

Když je něco špatně

Při dodržení zásad správného kompostování by neměly nastat žádné potíže. Pokud se přece jen problém objeví, může za ním být některá z následujících příčin:

Kompost se nezahřívá, nebo se zahřívá slabě

 • Nejčastější příčinou je založení kompostu za přílišného vlhka, které vytěsní vzduch. Přidáním suchého materiála a promísením kompostování obnovíme.
 • Může to být i tím, že materiál je příliš kyprý (například kompost ze slámy) – sešlapujeme jej a případně zalejeme.
 • Třetí důvod je v tom, že byl použit velmi starý a částečně zetlelý materiál (například chlévský hnůj, který byl již rok na polním hnojišti). Zde je zcela normální, že se hromada už nezahřeje, protože horká fáze už dávno proběhla.

Kompost zapáchá

V zásadě kompost nesmí nikdy zapáchat. Jsou však různé materiály, které mohou při zakládání kompostu obtěžovat zápachem. Sem patří zejména hnůj prasat a také trus drůbeže. Několik hodin po promíchání bychom neměli už žádný zápach vnímat. Pokud k tomu přesto dochází, jsou zde tři možné chyby:

 • Výchozí materiál byl příliš bohatý na dusík. To je v případě samotného trusu drůbeže nebo směsi s podestýlkou z rozřezané slámy.
 • Uhlík z výchozího materiálu se ve srovnání s dusíkem příliš pomalu rozkládá. Zde je opět chyba při promíchání materiálu, například trusu drůbeže s podestýlkou z pilin.
 • Hromada je příliš vlhká a hnije. Na rozdíl od obou předchozích možností se zde nejedná o typický pronikavý zápach čpavku, ale o zápach hnilobný.

Kompost nevoní po lesní půdě

 • Je totiž ještě příliš málo zralý. Lesní vůni způsobují aktinomycety, které osídlují kompost až v poslední fázi zralosti, asi za čtyři týdny po odeznění horké fáze.
Komposty v upraveném zákoutí zahrady

Nebuďme překvapeni, pokud se v zimě potkáme u kompostu s hrabošem či rejskem

Otázky a odpovědi

Může časté přehazování kompostu škodit?

Každé přehození v horké fázi způsobuje plynné ztráty dusíku (čpavku). Čím častěji se v této fázi přehazuje, tím jsou ztráty větší. Přehazování je však pracovně náročné, a tak v praxi nejsou se ztrátami žádné problémy.

Lze použít plesnivé nebo chorobami napadené materiály?

Ano, všechny plísně a škodlivé houby, které se vyskytují v přírodě, se mohou v kompostu během horké fáze bez problémů rozložit a zpracovat. Také jedy vytvořené v přírodě (toxiny) nejsou převážně žádným problémem. Pouze u několika chorob rostliny (bakteriální spála jabloňovitých, šarka) je zákonem předepsáno, že napadené rostliny, respektive části rostlin, je nutno spálit.

Můžeme lákat komposty různou havěť nebo škůdce?

Při správném kompostování ne. Za povšimnutí stojí, že hraboši a rejsci rádi v zimě vyhledávají teplé komposty jako příbytek, nikdy se to však nestalo problémem.

Kresby K. Zemková

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

13. 4. 2024

Duben je příznivým měsícem pro výsadbu trvalek

Po 5–10 letech podle druhu ustávají trvalky ve vývoji a růstu. Proto je dobré jejich zmlazení a případné rozmnožení. Dělení provádíme v době, kterou určí termín kvetení toho či onoho druhu: před rašením, po odkvětu nebo časně na podzim. Rozmnožit je můžeme i odkopky.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x