Dělení

U rostlin je to způsob vegetativního množení, při kterém je získáno větší množství nových jedinců; lze použít u matečných rostlin s oddenky, trsy, cibulemi a hlízami.